Spring til indhold
Menu

Kronologi

Søgeresultater: 89

1891?

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover lykønsker Rohde med at have solgt nogle billeder.

Efterår 1891

Emil Hannover

Johan Rohde

Oscar Madsen har forulempet Emil Hannover og Slott-Møller med skriverier med slet skjult reference til de to i "Kjøbe...

1891-1

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover afslår en middagsinvitation fra Rohde, da Alice Hannover har halspine. Hannover er arrig over, at Karl Madse...

1891-1

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover ønsker godt nytår og takker Rohde for hans tilbud til Hannovers om at komme op i hans atelier og vælge et væ...

1891-01-02

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Glædeligt nytår, ønsker Rasmus Christiansen Emil Hannover. Han besøgte ellers ægteparret Hannover dagen forinden han ...

1891-01-03

Johan Rohde

Alice Hannover

Rohde ønsker Hannovers godt nytår og vil gerne forære dem et værk som tak for deres gæstfrihed det forgangne år. Opri...

1891-01-07

Emil Hannover

Johan Rohde

Rasmus Christiansen har meldt sig under fanerne i forsøget på at samle stemmer ind til at få Karl Madsen valgt ind i ...

1891-01-11

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller er ikke meget for at gå til Georg Brandes med en sag, men ser sig nødsaget til det, da Hannover h...

1891-01-15

Bertha Wegmann

Louise Melchior

Wegmann takker nej til en indbydelse hos søstrene Melchior.

1891-02-26

Emilie Brandes

Alice Hannover

Emilie Brandes inviterer Hannovers til middag den kommende søndag.

1891-03-02

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover morer sig over en artikel af Oscar Matthiesen, som han har fået til gennemlæsning fra Politiken. Den er fyld...

1891-03-06

Julius Lange

Emil Hannover

Lange meddeler, at han er for træt til at mødes med Hannover efter sin forelæsning på Kunstakademiet.

1891-03-11

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover nævner de forskellige muligheder for opsætning af kataloget til Den frie Udstilling, samt hvad de forskellig...

1891-03-14

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller og hustru er begejstrede for Hannovers artikel, der skal udgives i forbindelse med åbningen af De...

1891-03-18

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har vedlagt sin artikel om Den frie Udstilling til gennemlæsning hos Rohde. Hannover vil helst have den i av...

1891-03-19

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover har diskuteret med Kleis hvordan de tackler pressen i forbindelse med åbningen af Den Frie Udstilling. Hanno...

1891-03-19

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde takker Hannover for hans artikel om Den frie Udstilling, som Hannover har sendt 18/3-1891 og spørger, om det er...

1891-03-20?

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde planlægger et udstillingsbesøg senere samme dag. Han lægger vejen forbi Hannover i tilfælde af, at han vil med.

1891-03-24

Emil Hannover

Johan Rohde

Da der har været en del rettelser til kataloget til Den Frie Udstilling, er trykningen forsinket. 100 eksemplarer bli...

1891-03-24

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde beder Hannover om at specificere i fremtidige omtaler af Den frie Udstilling, at der *ikke* er tale om en udsti...