Menu

Kronologi

Søgeresultater: 32

1901-01-02

Johan Rohde

Emil Hannover

2 . I . 1901 . Silkegade 13 II KKjære Ven Tak for Deres Opmærksomhed, at Sende mig “illustr Tid.” — Deres Artikel er ...

1901-01-26

Theodor Philipsen

Emil Hannover

Kunstf: 26/1 . 1901. Kære Hannover! Hovedkvarteret mener det rettest at vente med Udsendelsen af Henvendelser til E...

1901-01-28

Theodor Philipsen

Emil Hannover

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Philipsen Kastrup den 28’ Januar 1901. Kjære Hannover Ta...

1901-02-27

Johan Rohde

Emil Hannover

27. II . 1901 Silkegade 13 II KKjære Ven.Forbandet kjedsommeligt kom Deres Brev mig et Par Timer for sent i Hænde; je...

1901-03-04

Johan Rohde

Emil Hannover

4. III . 1901. Silkegade 13 II KKjære Ven. Jeg skrev i Lørdags til Vedel, at jeg ønskede optaget et “Svar”; men har e...

1901-03-13

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Kjære Hannover! Jeg trode [!] De vilde have stolen tilbage med pris saa museet kunde købe den, når jeg havde kalkeret...

1901-03-21

Johan Rohde

Emil Hannover

21. III . 1901 . Silkegade 13 II KKjære VenDen kostbare Bog, De laante mig, haaber jeg, at De har faaet tilbage i god...

1901-04-09

Johan Rohde

Emil Hannover

9. IV . 1901 Silkegade 13 II KKjære Ven.Been beder mig om endelig at sende Dem Afhandlingen af Aubert. Jeg har imorge...

1901-04-15

Johan Rohde

Emil Hannover

15 . IV . 1901 Silkegade 13 II KKjære Ven.Tak. Det vil jeg gjerne X. Det er jo iaften Mandag.Venligst Deres Johan Roh...

1901-04-17

Johan Rohde

Emil Hannover

17. IV . 1901 Silkegade 13 IIKKjære VenTak for Deres Elskværdighed igjen at ville se mig — Jeg kan dog desværre ikke,...

1901-04-18

Bertha Wegmann

Louise Melchior

Wegmann takker nej til en indbydelse.

1901-04-19

Ludvig Find

Emil Hannover

Ludvig Find er i Bloustrød, og en invitation fra Hannover er derfor blevet forsinket, da den ikke var adresseret til ...

1901-05-09

Johan Rohde

Emil Hannover

9 . V . 1901 Silkegade 13 II K. Kjære Ven. Jeg har i nogen Tid længtes efter en lille Aftenpassiar med Dem, men...

1901-05-10

Johan Rohde

Emil Hannover

10 . V . 1901 Silkegade 13 K. Kjæreste Ven. Er vi da virkelig saa nær ved Venskabs Ragnarok, at en god g...

1901-05-11

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Kjære Hr Hannover! På listen står ”Yderligere bemærkes at Moder x ejer en Lænestol fra Høyens Hus, som Deres (altså m...

1901-06-07

Mogens Ballin

Emil Hannover

Mogens Ballin inviterer Hannover og hans hustru over for at se på nogle af hans værker.

1901-07-03

Johan Rohde

Emil Hannover

3 . VII . 1901 Silkegade 13 Kjøbenhavn Kjære Ven. Tak for Deres smukke Afhandling fra Tilskueren, der indeholdt meg...

1901-08-07

Mogens Ballin

Emil Hannover

Mogens Ballin takker for en indbydelse. Eftersom hans kone er ved at komme sig ovenpå sygdom, foretrækker han at vent...

1901-08-23

Bertha Wegmann

Hanne Louise Augusta Saabye

Wegmann takker nej til en invitation fra Saabye, da hun er på vej på ferie i Binz på Rügen. Hun har arbejdet flittigt...

1901-09-01

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Damgaard 1.IX.1901 Kjære Hannover Det er en stor Skam at jeg ikke før har takket dig for Særtrykket af Artiklen om ...