Spring til indhold
Menu

Kronologi

Søgeresultater: 32

1901-01-02

Johan Rohde

Emil Hannover

2 . I . 1901 . Silkegade 13 II KKjære Ven Tak for Deres Opmærksomhed, at Sende mig “illustr Tid.” — Deres Artikel er ...

1901-01-26

Theodor Philipsen

Emil Hannover

Kunstf: 26/1 . 1901. Kære Hannover! Hovedkvarteret mener det rettest at vente med Udsendelsen af Henvendelser til E...

1901-01-28

Theodor Philipsen

Emil Hannover

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Philipsen Kastrup den 28’ Januar 1901. Kjære Hannover Ta...

1901-02-27

Johan Rohde

Emil Hannover

27. II . 1901 Silkegade 13 II KKjære Ven.Forbandet kjedsommeligt kom Deres Brev mig et Par Timer for sent i Hænde; je...

1901-03-04

Johan Rohde

Emil Hannover

4. III . 1901. Silkegade 13 II KKjære Ven. Jeg skrev i Lørdags til Vedel, at jeg ønskede optaget et “Svar”; men har e...

1901-03-13

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Kjære Hannover! Jeg trode [!] De vilde have stolen tilbage med pris saa museet kunde købe den, når jeg havde kalkeret...

1901-03-21

Johan Rohde

Emil Hannover

21. III . 1901 . Silkegade 13 II KKjære VenDen kostbare Bog, De laante mig, haaber jeg, at De har faaet tilbage i god...

1901-04-09

Johan Rohde

Emil Hannover

9. IV . 1901 Silkegade 13 II KKjære Ven.Been beder mig om endelig at sende Dem Afhandlingen af Aubert. Jeg har imorge...

1901-04-15

Johan Rohde

Emil Hannover

15 . IV . 1901 Silkegade 13 II KKjære Ven.Tak. Det vil jeg gjerne X. Det er jo iaften Mandag.Venligst Deres Johan Roh...

1901-04-17

Johan Rohde

Emil Hannover

17. IV . 1901 Silkegade 13 IIKKjære VenTak for Deres Elskværdighed igjen at ville se mig — Jeg kan dog desværre ikke,...

18.4.1901

Bertha Wegmann

Louise Melchior

Wegmann takker nej til en indbydelse.

1901-04-19

Ludvig Find

Emil Hannover

Ludvig Find er i Bloustrød, og en invitation fra Hannover er derfor blevet forsinket, da den ikke var adresseret til ...

1901-05-09

Johan Rohde

Emil Hannover

9 . V . 1901 Silkegade 13 II K. Kjære Ven. Jeg har i nogen Tid længtes efter en lille Aftenpassiar med Dem, men...

1901-05-10

Johan Rohde

Emil Hannover

10 . V . 1901 Silkegade 13 K. Kjæreste Ven. Er vi da virkelig saa nær ved Venskabs Ragnarok, at en god g...

1901-05-11

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Kjære Hr Hannover! På listen står ”Yderligere bemærkes at Moder x ejer en Lænestol fra Høyens Hus, som Deres (altså m...

1901-06-07

Mogens Ballin

Emil Hannover

Mogens Ballin inviterer Hannover og hans hustru over for at se på nogle af hans værker.

1901-07-03

Johan Rohde

Emil Hannover

3 . VII . 1901 Silkegade 13 Kjøbenhavn Kjære Ven. Tak for Deres smukke Afhandling fra Tilskueren, der indeholdt meg...

1901-08-07

Mogens Ballin

Emil Hannover

Mogens Ballin takker for en indbydelse. Eftersom hans kone er ved at komme sig ovenpå sygdom, foretrækker han at vent...

23.8.1901

Bertha Wegmann

Hanne Louise Augusta Saabye

Wegmann takker nej til en invitation fra Saabye, da hun er på vej på ferie i Binz på Rügen. Hun har arbejdet flittigt...

1901-09-01

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Damgaard 1.IX.1901 Kjære Hannover Det er en stor Skam at jeg ikke før har takket dig for Særtrykket af Artiklen om ...