Spring til indhold
Menu

Om arkivet

Den Hirschsprungske Samlings arkiv består af flere delarkiver. Hvert delarkiv udgør en brik i fortællingen om museets historie og faglige profil. De er tilsammen en vigtig kilde til viden om dansk kunst og kulturhistorie i 1800-tallet og det tidlige 1900-tal.
 
Takket være en generøs bevilling fra Ny Carlsbergfondet kunne digitaliseringen af Den Hirschsprungske Samlings arkiv påbegyndes i maj 2018. Digitaliseringsprojektet tilgængeliggør i sin første fase dele af kunsthistorikeren Emil Hannovers brevarkiv med særligt fokus på det netværk af kunstnere, der var med til at grundlægge Den frie Udstilling i 1891. Denne periode markerer et vigtigt kunsthistorisk nybrud, som brevvekslingerne mellem de kunstnere og kritikere, der knytter sig til begivenheden, giver et rigt indblik i.

Emil Hannovers brevarkiv
Hannovers arkiv indgik som testamentarisk gave i Den Hirschsprungske Samling i 1923. Med sine ca. 6.500 breve viser dette delarkiv de mange netværk, der knytter sig til Hannovers position som kunstkritiker og forfatter, museumsmand og første direktør for Den Hirschsprungske Samling.

Hannovers arkiv fordeler sig på omkring 825 brevskrivere. Nogle af de bevarede korrespondancer er særdeles omfattende – som eksempelvis de mange breve, han udvekslede med maleren Johan Rohde.

Digitaliseringen
Den Hirschsprungske Samlings kunstfaglige medarbejdere lægger scanninger og transskriptioner af brevene i museets online-arkiv. Forklaringer og kommentarer til indholdet føjes til, og efterhånden tilknyttes også korte biografier og billedmateriale.

Tak til samarbejdspartnerne
  • Design og udvikling af arkivsiden: Oncotype Aps. 
  • Scanninger: Scanning.dk A/S.
  • Transskriptioner: Ernst Jonas Bencard,  Birgit Christensen og Tim Voldsted.
  • Upload, korrektur og kunstfaglig formidling: Ernst Jonas Bencard, Signe Havsteen og Miriam Watts.
  • Ny Carlsbergfondet har generøst givet tilladelse til, at Den Hirschsprungske Samling også præsenterer indhold samt anvender og udvikler arkivdesignet fra Emil Hannovers Arkiv fra Kilder til Dansk Kunsthistorie.  Modellen fra Kilder til Dansk Kunsthistorie, bygger i sin tur på en grundmodel udviklet af Mathias Bodlund, Oncotype og Ernst Jonas Bencard, Thorvaldsens Museum, som lige så generøst har stillet den til rådighed kvit og frit.

Kontakt
Spørgsmål og kommentarer vedrørende digitaliseringsarbejdet sendes til dhs@hirschsprung.dk

Der er mulighed for at se materiale fra museets arkiv på mandage og onsdage mellem 12:00 og 15:00 til fagrelevante formål. Tid skal helst bestilles med 14 dages varsel. Museet tager forbehold for travlhed, der kan påvirke tilgængelige tidspunkter. Skriv til faglig@hirschsprung.dk.

Viggo Johansen, Kunsthistorikeren, Museumsdirektør Emil Hannover, 1912. Olie på lærred, 110,5 x 89,5 cm. Designmuseum Danmark.
Viggo Johansen, Kunsthistorikeren, Museumsdirektør Emil Hannover, 1912. Olie på lærred, 110,5 x 89,5 cm. Designmuseum Danmark.