Menu

1891-03-02

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover morer sig over en artikel af Oscar Matthiesen, som han har fået til gennemlæsning fra Politiken. Den er fyldt med stavefejl, og Hannover ærgrer sig over, at han ikke kan tillade sig at lade den grinagtige tekst trykke.

Transskription

Kjære Rohde,
Under Forudsætning af Tavshed vil
jeg ikke foreholde Dem et Stykke
”Kunstkritik” af Oscar Matthiesen.
Sprog, Stavemaade og Indhold vil
sikkert begejstre Dem i lige Grad.
Denne Artikel har han sendt
til ”Politiken”, hvorfra den er
sendt mig til Censur! Kunde jeg
faa den trykt som den er, med
dens ”_inn_erverede”(!)[dobbeltunderstreget] Stavemaade
o.l., kunde jeg nok lide at lade sætte
dens Forfatter sætte sig selv i Gabe-
stokken. Men da dette jo ikke
lader sig gjøre, maa jeg desværre
sende O.M. Artiklen tilbage uden
at gjøre andre end Dem delagtig i
dens Kostelighed. De maa ikke be-
holde den altfor længe.
Deres hengivne
2-III-91. E.H.

Fakta

Brev
Dansk
Oscar Matthiesen
Den Hirschsprungske Samling