Spring til indhold
Menu

Kronologi

Søgeresultater: 68

Efterår 1892

Emil Hannover

Johan Rohde

Rohde har tilsyneladende klaget over livet i Italien, hvor han i øjeblikket opholder sig. Hans klagesang har dog ikke...

1892

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde takker Emil Hannover for en artikel, som en Eskesen har skrevet, i hvilken han retter en tilsyneladende m...

Januar-marts 1892

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Brevet er af Harald Slott-Møller adresseret "Kjære Ven", og af indholdet og dets arkivplacering fremgår det, at Hanno...

1892-01-03

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover inviterer Rohde til middag en af de kommende dage.

1892-01-06

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller må pga. hustruens forkølelse melde afbud til en invitation fra Hannovers. Derefter går brevet på ...

1892-01-08

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller melder på sin og Agnes' vegne endnu engang fra til en aftale med Hannovers, da hendes forkølelse ...

1892-01-08

Albert Berendsen

Emil Hannover

Grossist Albert Berendsen svarer Emil Hannover på dennes forslag om at købe et værk af Harald eller Agnes Slott-Mølle...

1892-01-10

Emil Hannover

Johan Rohde

Fru Hannover er syg, og Hannover må derfor aflyse en planlagt middag den følgende mandag. Han kommer muligvis forbi R...

1892-01-10

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller informerer Hannover om, at hustruen er parat til at sælge to landskabsbilleder for i alt 500 kr. ...

1892-01-12

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde henviser til en samtale med en vred herre og forsikrer Emil Hannover om, at konflikten - som var reel - e...

1892-01-22

Johan Rohde

Emil Hannover

Oscar Wandel har fortalt Johan Rohde om et besøg af Gad F. Clement og Mogens Ballin. Wandels moder har nu bedt Rohde ...

1892-01-28

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde beder Hannover hilse Harald Slott-Møller og takke for en indbydelse. Rohde ærgrer sig over, at Slott-Møller fin...

1892-01-29

Emil Hannover

Johan Rohde

Slott-Møllers har foreslået, at de og en gruppe venner skal spise med Georg Brandes i forbindelse med hans 50-års fød...

1892-02-01

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover kan informere Johan Rohde om, at det er Peter Nansen, der er forfatteren til en artikel, der omtaler Ju...

1892-03-05

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde overvejer at tage til Jylland i nær fremtid for at arbejde videre med nogle billeder. Han inviterer Hannover og...

1892-03-10

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover afventer via Peter Købke oplysninger fra den aldrende teolog Nicolai Feilberg. Han venter også på nyt f...

1892-03-12

Emil Hannover

Johan Rohde

J.F. Willumsens længe ventede kommentarer er indløbet hos Emil Hannover, og sidstnævnte beder Johan Rohde om at skynd...

1892-03-13

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover beder indtrængende Johan Rohde om at finde til København nu, så de i fællesskab kan drøfte, hvordan sag...

1892-03-31

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde glæder sig over, at Hannovers håndskrift ser sund og rask ud på trods af, at han har været syg. Rohde har ikke ...

1892-04-07

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde beklager sig over den omtale, der er af hans billedsalg i Politiken. Han medgiver, at omtalen hører med t...