Spring til indhold
Menu

Kronologi

Søgeresultater: 21

Uden år, afventer nærmere datering

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Kjære Hannover Ben vilde par tout have at jeg skulde benytte et Kort til Saddel- pladsen som han ikke selv vilde ...

1899-01-05

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde takker ja til en invitation med det forbehold at han grundet en grusom forkølelse måske vil være forhindret i a...

1899-01-10

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde takker Hannover (sandsynligvis for at måtte låne en tegning til udstilling). Han lover at besøge Hannover når h...

1899-01-13

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Rohde, De kender altsaa mine Betænkeligheder ved Gustav Philipsen, som De jo forresten ikke selv troer at kunne ...

1899-01-19

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller takker Hannover og frue for en indbydelse og bekræfter, at de kan komme.

1899-04-21

Emil Hannover

Johan Rohde

Kbhn. d. 21 April 1899. Kære gamle, bestandige Ven, Tusind tak for det dejlig lange Brev. Det var da omsider en Gang...

1899-06-20

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Agnes Slott-Møller har flere nætter drømt om Karen, der venter Emil og Karen Hannovers første barn. Harald Slott-Møll...

1899-06-21

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten lykønsker Hannover med hans nyfødte datter. Hun bemærker at den lille må have godt af det varme vejr, se...

1899-06-27

Johan Rohde

Emil Hannover

Via de Monte Tarpeo 69 . 1 . Roma. — 27. VI . 99. Kjære Ven! Et Brevkort fra min Moder fortæller mig, at den glæd...

1899-07-04

Emil Hannover

Johan Rohde

4 Juli 1899 Kære Rohde Tak for Brevet i Anledning af vor lille Piges Fødsel. Tak ogsaa for det 2det af de store Brev...

1899-07-08

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Fænø pr Middelfart 8.VII Kjære Hannover Jeg vil saa grumme gjerne have Lov til at laane D C Bruun Kjøbenhavn – saa-...

13.7.1899

Bertha Wegmann

Moses Melchior

Wegmann skriver fra Gavnø, at hun har portrætteret baron Reedtz-Thott og nu er i gang med at male baronessen, men at ...

1899-10-04

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Foroven til højre med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard På et indklæbet stykke tyndt papir: Bag på blind- ra...

1899-10-12

Emil Hannover

Johan Rohde

Kæreste Ven, Jeg haaber, disse Linjer endnu finder Dem i Ribe. De skulde dog nødig være vendt hjem, inden De havde mo...

1899-12-12

Johan Rohde

Emil Hannover

XII . 99. Nyhavn 22 . K . Kjære Ven. Det er trukket ud med denne Besked; da jeg har ventet paa at faa en Tilsige...

1899-12-15

Emil Hannover

Johan Rohde

Kære Rohde, Jeg vilde naturligvis sætte stor Pris paa, at Kunstforeningen vilde overtage Udgivel- sen af min Bog om C...

1899-12-20

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Via Babuino 68 III Roma 20.XII 99 [med blyant i Emil Hannovers hånd:] Slott-Møller Kjære Hannover Man burde vist ik...

29.12.1899

Bertha Wegmann

Toni Möller

Wegmann drøfter en sag, der antagelig vedrører Möllers fremtidige bopæl. Wegmann anbefaler tilsyneladende, at hun opg...

Ultimo december 1899

Bertha Wegmann

Louise Melchior

Wegmann har tilbragt julen alene i Wölfelsgrund. Det fryser og hun har haft maveproblemer måske pga. sin søsters død.

Ultimo december 1899

Bertha Wegmann

Harriet Melchior

Wegmann sender nytårshilsener. Hun læser Henrik Ibsen og beundrer ham. Hun er i gang med et maleri af pige fra Wölfel...