Menu

1891-01-02

Afsender

Rasmus Christiansen

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Glædeligt nytår, ønsker Rasmus Christiansen Emil Hannover. Han besøgte ellers ægteparret Hannover dagen forinden han skrev og sendte dette brevkort; brevets anledning er at sende Hannover oplysninger om en Hr. Guldbergs tre døtre.

Transskription

Nansensgade 5
d: 2den Jan 1891
Kjære Hannover!
Den Meddelelse jeg vilde gjøre
Dem, kan jeg ligesaa godt sende Dem
skriftlig, da det kun drejer sig om
Frøknerne Guldbergs Adresser. Men
Grunden til at jeg besøgte Dem i Gaar
var egentlig ligesaameget for at ønske
Dem og Deres Frue et glædeligt Nytaar,
hvilket jeg nu ogsaa herved beder
Dem modtage skriftlig. — Guldberg
havde 3 Døtre. Deraf er den ældste, Margrethe,
gift med Borgmester Petersen i Ringkjøbing.
Hun er formentlig den bedste at henvende
sig til. En anden Datter, Julie, er gift med
Korpslæge Hempel, St.: Kongensgade Kbhvn:
Den tredie endelig, er gift med Jægermester
Wedel, Hegnetslund pr Kjøge.

Venlig Hilsen og glædeligt Nytaar
Deres
R. Christiansen

Fakta

Brevkort
Dansk
Datering på brevkort
Nansensgade, København
Den Hirschsprungske Samling