Spring til indhold
Menu

Kronologi

Søgeresultater: 25

1897-01-09

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover underretter Johan Rohde om, at han og Frk. Karen Topsøe skal giftes. Det kommende ægteskab er allerede ...

1897-01-10

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde har ganske rigtigt hørt rygter om Hannovers forlovelse. Han kender ikke den pågældende kvinde, men ønsker parre...

1897-02-11

Herman Kähler

Emil Hannover

Herman Kähler fremsender nogle tegninger af keramik. 

1897-03-05

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten minder Hannover om, at han har lovet at skrive en artikel til 'Vort Hjem'. Hun spørger om han vil sende ...

1897-03-06

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde er endnu ikke færdig med et manuskript, som Hannover har sendt ham til gennemlæsning. Rohde foreslår at Hannove...

1897-03-07

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover meddeler Johan Rohde, hvad han ønsker sig at spise, når han kommer på besøg efter arbejde tirsdag aften...

1897-03-09

Bertha Wegmann

Otto Bache

Bache har bedt Wegmann udlåne nogle malerier til Stockholmudstillingen 1897. Selvom hun er skeptisk over for store ud...

1897-03-25

Sofie Holten

Emil Hannover

Sofie Holten beder Hannover sende sit bidrag til "Vort Hjem" til Emma Gad, samt bede Rasmus Christiansen sende sin il...

1897-05-17

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen skriver til Emil Hannover for at forsikre ham om, at et lille træ - vel en plante, Christiansen h...

1897-05-25

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde og Hannovers har forgæves søgt hinanden den foregående dag. Rohde ville gerne have ønsket Hannovers god bryllup...

1897-08-12

Johan Rohde

Emil Hannover

Rohde meddeler Hannover, at hans far er død samme dag.

1897-08-14

Emil Hannover

Johan Rohde

Emil Hannover udtrykker sin medfølelse med Johan Rohde, hvis fader er død. Han beder også Rohde hilse sin moder og si...

1897-08-27

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Michelsen skylder Slott-Møllers betaling for en række værker, men den er forsinket, da han har opholdt sig i Stockhol...

1897-09-08

Lauritz Zeuthen

Johan Rohde

Zeuthen har modtaget en (pt. ukendt) skrivelse fra kunsthandler Kleis, og beder i den forbindelse Hannover kigge forb...

1897-09-21

Karl Madsen

Emil Hannover

Kære Hannover!    Jeg har ganske rigtigt nogle Fru Constantin Hansen tilhørende Papirer (Hans Hansens Dagbog) — Det e...

1897-10-08

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover meddeler Rohde at Kunstbladet vil blive genudgivet det følgende år - som månedsblad og med Hannover som reda...

1897-10-11

Johan Rohde

Emil Hannover

11 . X . 97. Nyhavn 22. Kjøbenhavn. Kjære Ven! De skal have Tak for Deres venlige Brev; og Tak fordi De har ønsket ...

1897-10-16

Johan Rohde

Emil Hannover

16 . X . 97. Nyhavn 22. Kjære Ven! I sin Tid, umiddelbart efter Komiteens Opraab i Avisen, bad jeg Erik Henrichse...

1897-10-24

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Kjære Hr. E. Hannover! Hjemkommen fra en lille landtur har jeg nu modtaget Deres brev. Jeg tror ikke der bliver noget...

1897-11-12

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Skovgaard meddeler, at hans omslag til Kunstbladet er færdigt.