Menu

Kronologi

Søgeresultater: 54

Efterår 1888

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover og Rohde planlægger forløbet af Wildenraths lotteri. Hannover medsender en liste over de folk, han har sendt...

1888-01-04

Karl Madsen

Emil Hannover

Lyngby. 4 Jan 1888 Kære Hannover!    Ja, det er meget, jeg har paa Hjerte!   Først og fremmest beder jeg Dem og Deres...

1888-01-10

Georg Brandes

Emil Hannover

10 Jan. 88Kjære Hr. Hannover! Tillad mig, som har en Snes ubesvarede Skrivelser lig=gende for mig, at svare paa et Ko...

1888-01-19

Karl Madsen

Emil Hannover

[Brevhoved, trykt:]Viggo Winkel & Ko.    Østergade 18. 19/1 88Kære Hannover!   Hjertelig Tak for Deres Brev og fo...

1888-01-26

Julius Lange

Emil Hannover

Lange kommenterer et par af Hannovers artikler og omtaler en italiensk dolk, der er blevet sendt til Berlin mhp. en v...

1888-01-31

Julius Lange

Emil Hannover

Lange håber, at Hannover i Berlin kan opspore viden om en italiensk renæssancedolk.

1888-02-06

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde omtaler valget af suppleanter til udstillingskomitéen ved Den nordiske Industri- Landbrugs- og Kunstudsti...

1888-02-14

Emil Hannover

Rasmus Christiansen, Johan Rohde

Hannover skriver til både Rohde og Christiansen. Han dikterer til sin kone, da han har overanstrengt sine øjne og ikk...

1888-02-20

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Kunstbladets udgivelse nummer to er på gaden og ifølge Rasmus Christiansen mere vellykket end nummer ét. Han vender t...

1888-02-29

Bertha Wegmann

Louise Melchior

Wegmann takker ja til en indbydelse.

Primo marts 1888

Julius Lange

Emil Hannover

Lange ærgrer sig over købet af et af Christian Skredsvigs malerier til Det kongelige Billedgalleri (SMK). Han bebrejd...

1888-03-06

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Til Rasmus Christiansens betænkelighed er det kun hans "idiotiske Bekjendtskaber", der roser hans maleri af "Den Fort...

Ca. 6. marts 1888

Julius Lange

Emil Hannover

Lange beder Hannover om at skaffe fotografier af to tegninger i Dresden.

1888-03-14

Johan Rohde

Emil Hannover

Johan Rohde har anmeldt J.P. Wildenraths maleri "Fra det gamle egekrat" til en separatudstilling på Den nordiske Indu...

1888-03-23

Emil Hannover

Johan Rohde

Hannover informerer Rohde om, at han har videresendt en forespørgsel til Wildenrath og bedt ham om at svare direkte t...

1888-03-27

Julius Lange

Emil Hannover

Lange takker for tilsendelsen af to fotografier af kunstværker i Dresden.

1888-04-01

Georg Brandes

Emil Hannover

1 April 88Kjære Hr. Hannover!Jeg havde den Fornøjelse nyligt at se Deres Forældre og erfare det nyeste om Dem. Jeg ta...

1888-04-07

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

Rasmus Christiansen meddeler Emil Hannover slutdatoen for Forårsudstillingen og udstillingens anden ophængning. Paral...

Antagelig 23.4.1888

Bertha Wegmann

Louise Melchior

Wegmann takker nej til en invitation, da hun arbejder "som en Hest" på at indlevere værker til en udstilling, sikkert...

Antagelig efter 23.4.1888

Bertha Wegmann

Louise Melchior

Wegmann fortæller, at Portræt af etatsråd Moritz Gerson Melchior bliver afhentet, antagelig til Den Nordiske Kunstuds...