Menu

1891-03-24

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde beder Hannover om at specificere i fremtidige omtaler af Den frie Udstilling, at der *ikke* er tale om en udstilling af værker, der er blevet afvist af Charlottenborgs censurkomité. Der er flere, som tror, det forholder sig sådan.

Transskription

Tirsdag.
Kjære Ven!
Kunde det ikke i en af de bebudede
Artikler bemærkes, at den fri Udstilling
ikke er en Udstilling af refuserede
Malerier. Det kunde synes en ganske
overflødig Bemærkning; men jeg hører
i disse Dage fra flere Sider, at Publi-
kum virkelig paa sine Steder nærer
den Tro.
Venlig Hilsen
Deres
Johan Rohde

Fakta

Brev
Dansk
Poststempel
Den Hirschsprungske Samling