Menu

1891-03-19

Afsender

Johan Rohde

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Rohde takker Hannover for hans artikel om Den frie Udstilling, som Hannover har sendt 18/3-1891 og spørger, om det er muligt at få nogle kort, der kan vedlægges indbydelserne til Kunstforeningens bestyrelse.

Transskription

Kjære Ven!
Tak for det tilsendte, kommer i Aften et
Øjeblik ud til Dem. Troer De, at det
er muligt til iaften at faa nogle Kort,
som skulde lægges ind i Indbydelsen
til Kunstforeningens Bestyrelse?
Venlig Hilsen Deres
Johan Rohde

Fakta

Brev
Dansk
Poststempel
Den Hirschsprungske Samling