Spring til indhold
Menu

Breve fra Agnes og Harald Slott-Møller

Harald Slott-Møller og Agnes Rambusch fotograferet af R. Gaudenzi, København 1886. Det Kgl. Bibliotek, Portrætregistranten.
Harald Slott-Møller og Agnes Rambusch fotograferet af R. Gaudenzi, København 1886. Det Kgl. Bibliotek, Portrætregistranten.

Kunstnerparret Agnes og Harald Slott-Møller havde som de fleste andre unge malere fået afvist mange af de billeder, de i 1880'erne sendte ind til den censurerede Forårsudstilling på Charlottenborg. Dette var med til at anspore de to til at engagere sig i stiftelsen af Den frie Udstilling. De fik stor indflydelse på udstillingen i dens tidlige år - på godt og ondt ifølge deres venner og kollegaer.

De lange breve, kunstnerparret skrev til Emil Hannover, kredser om parrets opfattelse af hvilken retning, deres generations kunst burde tage. De skrev humoristisk og varmt, de skrev nedtrykt og forurettet, determineret og skarpt om kunstlivet i København. Og de skrev om hver deres kamp for at nå frem til den form og det kunstneriske udtryk, de opstillede som ideal.

Brevene er som et aftryk af denne idealisme og af den idiosynkrasi og kompromisløshed, der i perioder fik dem til at rage uklar med Hannover, og som bragte dem i opposition til de øvrige medlemmer af Den frie Udstilling.

Kunstnerparret brød endeligt med sammenslutningen i 1900, og med kulminationen i den såkaldte bondemalerstrid i 1907 var de efterhånden isoleret i forhold til det officielle, danske kunstliv.

Agnes og Harald Slott-Møllers breve er personlige vidnesbyrd om de turbulente år omkring århundredeskiftet.

Arkivets breve fra Agnes Slott-Møller
Arkivets breve fra Harald Slott-Møller