Menu

1891-01-07

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Rasmus Christiansen har meldt sig under fanerne i forsøget på at samle stemmer ind til at få Karl Madsen valgt ind i Kunstforeningens bestyrelse. Hannover noterer sig de mulige indvendinger imod valget af Madsen, og spørger om Rohdes holdning hertil.

Transskription

I Hast.
Kjære Rohde,
De kan tilføje paa Listen:
”Broder” Christiansen.
Det falder mig ind, at der
maaske af flere Grunde kunde
rejses Indvendinger mod Madsens
Valg. For det første skal han jo vælges
paa en Ikke-Malers (Reitzels)
Plads, og da han selv altid skriver
sig som Maler, kunde der jo med
nogen Grund rejses Indvendinger.
For det andet bestred man jo efter
Sigende ifjor hans Stemmeret, –
saameget mere vil man da
naturligvis iaar bestride hans
Ret til at blive Medlem af
Bestyrelsen. Dog, denne Indvending
mod hans Valg, kan jo fjærnes. Men
hvad mener De om den første?
Deres hengivne
E.H.
Onsdag Aften
7 Jan. 91.

Fakta

Brev
Dansk
Madsen blev ikke valgt ind i bestyrelsen dette år. Efter bestyrelsesmødet 22. januar 1891 bestod bestyrelsen af V. Hoskiær (formand), J. Simmelkiær (næstformand), O. Wandel (sekretær), J. Hertz (kasserer), samt malerne A. Jerndorff, V. Johansen og J. Skovgaard.
Den Hirschsprungske Samling