Spring til indhold
Menu

Søgetips

Materialet i online-arkivet kan ses og sorteres ved at foretage forskellige søgninger. Her følger en gennemgang af de forskellige søgemuligheder.

Fritekstsøgning
På arkivets forside og under menupunktet Dokumenter kan du lave en fritekstsøgning ved at skrive et eller flere søgeord i søgefeltet. Det/de aktuelle søgeord vil blive markeret i de transskriptioner og kommentarer i databasen, hvori det/de indgår.

Søges der på flere ord er søgningen ikke bundet af ordenes rækkefølge. F.eks. vil søgeordene "Johan Rohde skriver" give resultater på ordene hver for sig og på ordene i forskellig kombination.

Søgefunktionen skelner ikke mellem små og store bogstaver.

Udvidet søgning
Menupunktet Dokumenter giver også følgende søgemuligheder:

Søgning ved afkrydsning af person og sted
Afkrydsningsfelterne Afsender, Modtager, Afsendersted, Modtagersted bruges til at indsnævre en fritekstsøgning på et personnavn og/eller et sted.

Søgning på år, dato, periode
Periode-felterne kan både bruges sammen med - og uafhængigt af en fritekstsøgning.
Datoer skrives som følger:
  • År-måned-dag adskilles af bindestreg: 1893-12-19.
  • Der skrives ikke nul foran en ener: 1893-12-1.
  • År-måned kan skrives alene: 1893-12.
  • Årstal kan skrives alene, f.eks.: 1893.

Søgning på afsender og modtager
Navnene på listerne under Afsender- og Modtager kan både bruges sammen med - og uafhængigt af en fritekstsøgning.

Listerne viser alle personer, der er registreret særskilt i basen. Dette gælder også personer, der er omtalt i basens dokumenter uden selv at være afsender eller modtager af f.eks. et brev.

Personer, der kun nævnes perifert i basens dokumenter, er ikke registreret særskilt. I det tilfælde vil de ikke fremgå af Afsender- og Modtager-listerne. Deres navne vil dog indgå i transskriptionerne, så de vil kunne findes ved en fritekstsøgning. 

Sprog
Listen over Sprog bruges til at indsnævre de øvrige søgemuligheder.

Sprog angiver det originalsprog, et dokument er skrevet på. Pt. rummer basen kun dokumenter på dansk og et enkelt på tysk.


Genveje til søgninger
Menupunktet Kronologi kan også anvendes til søgninger på årstal. Her er hele basens materiale sorteret efter dato. Udaterede dokumenter er samlet først på tidslinjen.

Menupunktet Personer kan også anvendes til søgninger på navne. Her søges med fritekst i de personer, der er registreret særskilt i basen.

Arkivet, Den Hirschsprungske Samling. Hver arkivkasse rummer dokumenter som breve, optegnelser, fotografier, scrapbøger eller andet unikt materiale, der belyser museets samlinger og historie.
Arkivet, Den Hirschsprungske Samling. Hver arkivkasse rummer dokumenter som breve, optegnelser, fotografier, scrapbøger eller andet unikt materiale, der belyser museets samlinger og historie.