Spring til indhold
Menu

Kronologi

Søgeresultater: 8

1913-01-14

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard, J. Rosenvænget 14 jan 1913 Kjære Hr Direktør E. Hannover! Ta...

28.1.1913

Bertha Wegmann

Louise Melchior

Wegmann takker for blomster og for familien Melchiors livslange opbakning.

1913-03-13

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard, J. Rosenvænget 13 – 3 – 1913 Kjære Hr Direktør E. Hannover! ...

1913-05-16

Karl Madsen

Emil Hannover

[Tilføjet med blyant af Emil Hannoverøv. th.:] Madsen [Brevhoved, trykt:]STATENS MUSEUM FOR KUNST.  Kjøbenhavn, d. 16...

1913-05-19

Rasmus Christiansen

Emil Hannover

[t.v. på postkortet:] Florenz 19 Maj 1913 Kære Hannover! Modtag hermed en Hilsen fra Florenz med Tak for Deres gode O...

1913-06-24

Herman Kähler

Emil Hannover

[brevpapir med trykt brevhoved:] Hermann A. Kähler, Aktieselskab. Keramikfabrik. – Telefon Nr. 291. Næstved, den 24....

1913-07-19

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard, J. Viborg den 19de juli 1913 Kjære Hr Direktør E. Hannover ...

1913-08-29

Joakim Skovgaard

Emil Hannover

Foroven med blyant med Emil Hannovers hånd: Skovgaard, J. Rosenvænget 29 – 8 – 13 Kjære Hr Direktør Hannover! ...