Menu

1891-03-06

Afsender

Julius Lange

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Lange meddeler, at han er for træt til at mødes med Hannover efter sin forelæsning på Kunstakademiet.

Transskription

D. 6 Marts 1891.
 
 
Kære Hannover
Tirsdag Aften holder jeg efter mange-
aarig Skik Forelæsning paa Akade-
miet og slutter først Kl. 9. For
at holde mine Tilhørere vaagne ud
paa Aftenen arbejder jeg mig selv
i Reglen noget træt; og jeg tilstaar, at
jeg kun er lidet oplagt til Selskabe-
lighed efter Forelæsningen. Tag dette
som det er ment. De tvivler ikke om,
at jeg er Dem og Deres Hustru oprigtig
hengiven og har Fornøjelse af Deres
Selskab. Venlig Hilsen, Deres Jul. Lange 

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Alice Hannover, Kunstakademiet
Den Hirschsprungske Samling