Menu

Breve fra Harald Slott-Møller

Søgeresultater: 51

1891-11-09

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller annoncerer, hvornår han og hustruen planlægger at ankomme med tog for at besøge Hannovers, der op...

1891-12-03

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller vil gerne lukke snakken med Hannover om det salær, Lauritz Zeuthen har til gode hos dem efter sag...

1891-12-21

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller beder om at låne nogle penge af Hannover og fortæller samtidig, at hans svigermor er alvorligt sy...

Januar-marts 1892

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Brevet er af Harald Slott-Møller adresseret "Kjære Ven", og af indholdet og dets arkivplacering fremgår det, at Hanno...

1892-01-06

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller må pga. hustruens forkølelse melde afbud til en invitation fra Hannovers. Derefter går brevet på ...

1892-01-08

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller melder på sin og Agnes' vegne endnu engang fra til en aftale med Hannovers, da hendes forkølelse ...

1892-01-10

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller informerer Hannover om, at hustruen er parat til at sælge to landskabsbilleder for i alt 500 kr. ...

1893-08-28

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Ægteparret Slott-Møller har fået en datter denne formiddag, fortæller Harald Slott-Møller.

1894-09-26

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Med henvisning til en tidligere korrespondance (der ikke findes i Hannovers arkiv) beder Harald Slott-Møller Hannover...

1896-05-09

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller beder om at låne 10 kr. af Emil Hannover den følgende dag. Hannover lånte ham 50, fremgår det af ...

1897-08-27

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Michelsen skylder Slott-Møllers betaling for en række værker, men den er forsinket, da han har opholdt sig i Stockhol...

1898

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

[hjørnet af papiret afrevet] Kjære Hannover Ja det blev saa til at Hirschsprung efter en Del Vrøvl kjøber mit Bill...

1898-07-08

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Middelfart 8.VII.98 Kjære Hannover! Been har vel sagt dig, at det var ved at sælge Hammershøjs to Smaating til Hirsc...

1898-07-21

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

21.VII.98 Kjære Ven Det er hverken af Desparation eller af Ligegyldighed at jeg ikke før har svaret dig paa dit Bre...

1898-07-28

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

28.VII.98 Kjære Hannover Jeg kommer ikke til Kjøben- havn endnu da jeg har faaet at vide at en Mand som jeg haabe- ...

1898-08-06

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

6.VIII.98 Kjære Hannover Tak for dit Brev og Tak for Pengene. Vi lever ret vel og det synes trods alt Vejr &...

Uden år, afventer nærmere datering

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Kjære Hannover Ben vilde par tout have at jeg skulde benytte et Kort til Saddel- pladsen som han ikke selv vilde ...

1899-01-19

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Harald Slott-Møller takker Hannover og frue for en indbydelse og bekræfter, at de kan komme.

1899-06-20

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Agnes Slott-Møller har flere nætter drømt om Karen, der venter Emil og Karen Hannovers første barn. Harald Slott-Møll...

1899-07-08

Harald Slott-Møller

Emil Hannover

Fænø pr Middelfart 8.VII Kjære Hannover Jeg vil saa grumme gjerne have Lov til at laane D C Bruun Kjøbenhavn – saa-...