Menu

1891-11-09

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Harald Slott-Møller annoncerer, hvornår han og hustruen planlægger at ankomme med tog for at besøge Hannovers, der opholder sig i Lyngby i Dr. Goldschsmidts Villa.

Transskription

Mandag
Kjære Hannover
Hvis I vil have
os, har vi tænkt
at hjemsøge eder
paa Onsdag Efter-
middag. Vi har
tænkt at komme
med det Tog der
gaar fra Kjøbenhavn
Kl 3,35. Faar vi
at vide om I kan
tage imod os?
Venligste [Hils]ner fra H SM&
Frue

Fakta

Brevkort
Dag og måned fremgår af poststemplet, men årstallet er ikke læsbart. Et brev fra Rohde til Hannover dateret 4. juni 1891 omtaler og er adresseret til samme Dr. Goldschsmidts Villa i Lyngby, hvor ægteparret Hannovers lejede sig ind for en periode.
Villaen, Hannovers opholder sig i, må formodes at være Dr. Johannes Adolph Goldschmidts. Nærmere informationer herom er endnu ikke fundet, men omtales også i brevet fra Rohde til Hannover dateret 4. juni 1891.
København
Lyngby
Den Hirschsprungske Samling