Menu

1892-01-08

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Harald Slott-Møller melder på sin og Agnes' vegne endnu engang fra til en aftale med Hannovers, da hendes forkølelse har udviklet sig til influenza. Det ligger ellers især Agnes Slott-Møller på sinde at se Hannover, da han har misforstået nogle af hendes udtalelser omkring Den frie Udstilling.

Transskription

8.I.92.
Kjære Ven
Tak for dit rare elskværdige Brev,
vi kan nu ikke komme paa
Tirsdag, da min Kones Forkjølelse
har udviklet sig til
Influenza, dog kun en tem-
melig mild. Jeg lader Jer
vide, saasnart vi er helt
over det og kan lade
hende gaa ud om Aftenen,
da vi begge længes meget
efter Jer og efter at tale
med Jer. Konen især og
da navnlig efter at faa
Lejlighed til at berigtige
... sine Udtalelser om
sin Stilling til den frie Udstilling,
som
I noget har misforstaaet
eller rettere sagt væsentlig
Din hengivne Ven
H Slott-Møller

Fakta

Brev
Dansk
Datering på brevkort.
København
Den Hirschsprungske Samling