Menu

1892-01-10

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Harald Slott-Møller informerer Hannover om, at hustruen er parat til at sælge to landskabsbilleder for i alt 500 kr. til Albert Berendsen, såfremt prisen på værkerne holdes fortrolig. Det samme gælder maleriet af Dronning Dagmar, hvis prisen bliver 800 kr.

Transskription

 1. I 92
  Kjære Hannover
  Min Kone vil nok
  sælge sine to Land-
  skaber for 500 tilsam-
  men, dog beder hun
  dig se, at faa Hr
  A.B til, at give dig
  sit Ord som Gentle-
  man paa, ikke at
  lade Folk vide, at
  han har faaet
  dem til den Pris.
  Jeg husker ikke,
[2]
hvad den endelige
Bestemmelse blev
med Dronning
Dagmar, om han
skulde give 1000
eller 800, men
ifald det blev
800, ønsker vi
meget stærkt,[understreget med fed] at
ogsaa det bliver hem-
meligholdt. Med
Hilsen fra min
Kone og Tak for
Vinen er jeg din
hengivne Ven
H Slott-Møller

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev.
Se Berendsens brev til Hannover, dateret 8. januar 1892.
Albert Berendsen
Den Hirschsprungske Samling