Menu

1899-07-08

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Fænø pr Middelfart 8.VII
Kjære Hannover
Jeg vil saa grumme
gjerne have Lov til
at laane D C Bruun
Kjøbenhavn – saa-
fremt den er i to
Dele saa første Del.
Kan jeg ikke nok faa
den her over en 8
Dages Tid.
Hvorledes har I
det; jeg haaber at
[2]
der ikke længer er
noget som helst i Vejen
med Karina og at
I alle 4 sidder i
bedste Velgaaende i
Bagsværd og nyder
Sommeren, Jordbærrene,
Vællingen, Mælken,
henholdsvis du og
Karen – Karina og
den lille – . Hvad
os angaar har
vi det ret vel,
[3]
Sommerlyset og Blom-
sterne har en hel-
dig Indvirkning paa
Agnes Nerver og Lykke
blomstrer og voxer
legemligt som aande-
ligt.
Med de bedste og
venligste Hilsner
er jeg eders hengivne
Harald Slott-Møller
[4]
Agnes kommer til
Kjøbenhavn paa
Tirsdag og Onsdag paa
Vej til Norge og ser
ud til eder hvis
hun kan naa
det.

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev. Årstallet er ikke angivet, men indholdet - Hannovers nyfødte datter - placerer det i 1899.
Fænø pr. Middelfart
Den Hirschsprungske Samling