Menu

1897-08-27

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Michelsen skylder Slott-Møllers betaling for en række værker, men den er forsinket, da han har opholdt sig i Stockholm. Harald Slott-Møller beder derfor Hannover om et lån på 25 kr., så de kan sende et brev til Stockholm med en anmodning om pengene. Bortset fra dette befinder Slott-Møllers sig vel i Jylland, hvor de slider i det, om end de savner deres venner.

Transskription

27.VIII.97
Kjære Hannover
Da jeg sidst var ovre
 i Kjøbenhavn fik jeg hos
 Michelsen 200 Kr forud
 paa Arbejde; senere
 har jeg sendt ham
 Tegninger og Komposi
 tioner for hvilke jeg
 skal have 550 Kr, 
 jeg har gjentagende
 Gange i den sidste
 Tid bedet ham
 sende mig Penge,
 men har aldeles
 intet hørt fra ham.
[2]
 Nu i Dag faar jeg
 Brev fra hans Butik,
 hvori de siger mig
 at Hr Michelsen
 er i Stockholm og
 at mine Breve
 ligger i Butiken og
 at han altsaa
 ikke har faaet dem.
 Det er af denne
 Grund kommen
 yderligt med vore 
 Penge og jeg beder
 dig derfor om du
 ikke et Par Dage
 kan laane mig
 25 Kr saaledes
 at et Brev fra
[3]
 mig kan naa Stock-
 holm og hans Brev
 til Butiken om at
 sende mig Beløbet
 kan naa Kjøbenhavn
 og vidre til Middelfar[t]. 
 Naar undtages disse
 sidste Dage, hvor vi
 fra Dag til Dag har
 ventet Hofjunkerens
 Brev og Penge, lever
 vi ret vel her ovre,
 slider i det med
 at gjøre Kunstindustri, 
 ærgrer os over Vejret
 og maler naar det
 tillader os det –
 Glæder os over Naturens
 Yndigheder og længes
 efter vore Venner
[4]
 d. v. s. dig og Karen
 og den stakkels G B
Med de bedste Hils-
 ner fra Hus til Hus
 er jeg
 din
 H Slott-Møller
Naar du møder Michelsen
 naar han er vendt tilbage
 til Kjøbenhavn skal du ikke
 lade ham faa at vide
 at jeg har været i saa
 stor en Forlegenhed. – 

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev.
Middelfart
København
Den Hirschsprungske Samling