Menu

1891-12-21

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Harald Slott-Møller beder om at låne nogle penge af Hannover og fortæller samtidig, at hans svigermor er alvorligt syg, "saa alt her er i Oprør". Hannovers kommer til København en af de nærmeste dage - den 21. har været planlagt.

Transskription

Kjære Ven
Hvis du kan laane
os de omtalte Penge
havde vi særdeles godt
Brug for dem nu.
Jeg har ikke videre
god Lejlighed til at
skrive, min Svigermoder
er meget syg og meget
farlig syg, saa alt
her er i Oprør, men
vi ses jo forhaabentlig
[2]
meget snart, den
21de var det jo
I havde bestemt at
v komme ind og
Christiansen sagde
mig i Gaar Aftes
at i[sic] kom i Morgen.
Med de venligste
Hilsner eders
H Slott-Møller
[med blyant i Hannovers hånd:] modtaget
21/12-91.

Fakta

Brev
Dansk
Udateret af afsender, men ifølge påskrift med blyant i Emil Hannovers hånd modtaget 21. december 1891.
Agnes Slott-Møllers mor Constantine Juliane dør inden årets udgang.
Den Hirschsprungske Samling
Vedr. beløbet, der ønskes lånt, er det formentlig de 200 kr., Slott-Møller omtaler i en brevveksling tidligere på måneden. Se brev dateret 3. december 1891 til Hannover.