Spring til indhold
Menu

22.6.1888

Afsender

Marie Krøyer

Modtager

Robert Hirschsprung

Dokumentindhold

Triepckes sidste brev til Robert Hirschsprung. Hun foreslår, at de ikke ser hinanden i lang tid.

Transskription

Skovvang, 22.6 – 88.
 
Aa nej, nej kære lille Robert, tro ikke, at jeg synes, Du er ond eller slet, eller har villet fornærme mig – jeg tror jo intet ondt om Dig – jeg forstår jo dog ligeså godt Din Sorg – men det gjorde mig kun så bitterligt ondt, at Du skrev til de andre og sådan et Brev, (vi kunde virkelig kun forstå det på en Måde; men måske Du egentlig slet ikke ved hvad der står deri) – ignorerede mig så fuldstændig – ja-ja, hvad skulde Du også have
[2]
have[sic] skrevet til mig – jeg ved det godt; men alligevel jeg syntes, det var den bittreste Tort, Du kunde gøre mig. Tro dog ikke, at Du har misted min Agtelse eller mit Venskab – å Venskab – hvad vil det sige – for os to gælder det jo kun om, at glemme – glemme – vi tør ikke tænke på Venskab – jeg tror det fuldstændigste Ophør af al Forbindelse mellem os to i lang Tid, vil være den bedste Lægedom. – Tiden – Tiden er jo en god Læge. Det er jo godt at Sommeren letter os dette, og hvad Vinteren vil bringe
[3]
ved jeg ikke – jeg håber, at jeg ikke behøver at være i Kjøbenhavn.
Jeg beder Dig, skriv ikke mere til mig, jeg kan ikke tåle det, det er kun den voldsomste riven op. – Ak Robert, Robert – hvor vilde jeg dog gærne kunde hjælpe og trøste Dig nu, hvor piner det mig og gør mig ulykkelig, at tænke Dig så ene med hele Din Sorg – ak og så kan jeg intet, intet gøre – jeg har jo selv måtted volde den.
Lev vel – Farvel min egen kære Robert – jeg sender Dig mine kærligste Tanker og mine bedste Ønsker.
Marie.[på konvolutten:]
Til Robert Hirschsprung
Bredgade 45. St o G.
Kjøbenhavn
K


[poststemplet på konvolutten: FREDERICIA 24.6., og ombæringsstempel København: 24.6.88]

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
Skovvang
København
Den Hirschsprungske Samling
22.6.1888 MT til RH1 22.6.1888 MT til RH2 22.6.1888 MT til RH3 22.6.1888 MT til RH, konvolut recto 22.6.1888 MT til RH, konvolut verso