Spring til indhold
Menu

1894-04-03

Afsender

Joakim Skovgaard

Modtager

Emil Hannover

Transskription

Rosenvænget 3 – 4 – 94.
Kjære Hr. Hannover!
Jeg har nu gennemset den liste
over billeder, som jeg vil holde på
vi skal købe, og jeg kan ud-
mærket godt sætte Hr. Slott-M.
istedenfor Fru S.M. som jeg før
havde; rettere jeg har gjort det, og
vil selvfølgelig stemme for det,
i alt fald hvis min liste ikke
bliver alt for forkludret. Jeg ser
nemlig ikke billederne allene for
sig, men også hele indkøbet som
en enhed, jeg gærne vil have så
megen mening i som jeg kan få.
Som De selv bemærker, S.M. er ikke
den eneste som sidder småt i det,
og der er billeder som af kunstneriske
grunde ligger mig mere på sinde,
end hans. Hvis Wandel varmt
[2]
anbefaler billedet og jeg støtter ham,
er det meget troligt det går igennem,
skønt jeg ikke har været tilstede hørt
det være videre på tale; muligvis
har der været mest tale om det, engang
jeg har været i en anden ende af stuen,
vi går jo ikke alletider samlede.
Men det kan sandelig godt være at det
ikke sættes igennem, vi skal jo nu
have mange stemmer for at købe
et billede, og almindelig yndet tror
jeg ikke dette er. Mere end 500 Kr tror
jeg ikke vi på nogen måde kan give.
Deres
Joakim Skovgaard

Fakta

Brev
Dansk
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 89. EH 0014 J Skovgaard til E Hannover 1894-04-03 1 Kasse 89. EH 0015 J Skovgaard til E Hannover 1894-04-03 2