Spring til indhold
Menu

23.8.1901

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Hanne Louise Augusta Saabye

Dokumentindhold

Wegmann takker nej til en invitation fra Saabye, da hun er på vej på ferie i Binz på Rügen. Hun har arbejdet flittigt i løbet af sommeren, men har alligevel ikke nået det, hun håbede på.

Transskription

23 August 1901.

Toni hilser hjærteligt.

Kjære Fru Saabye!

Tak for Deres venskabelige Mindelse, og fordi De sætter Pris paa at faa os ud til Gilleleie, men jeg troer næppe det lader sig gjøre, da vi sammen med Fru Seekamp tager til Binz paa Rügen. Vi vil vist ikke forinden naae at besøge Dem kjære Mennesker, det er jo ogsaa en lidt lang Vei for en kort Afstikker. Jeg har været flittig her i Byen hele Sommeren, men ikke naaet det jeg vilde til min Tilfredshed, saa denne Sommer har været temmelig forspildt for mig, baade som Arbeide og Ferie. Nu vil jeg see i en Fart at indhente Noget til det Sidste paa Rügen. Efteraaret pleier at være godt derovre, hvorimod vi nu efter den deilige Sommer ikke ovenikjøbet kan vente os et godt Efteraar herhjemme. Men til Vinter vil vi sees igjen om Gud vil. Bliv ved at have det godt saalænge De er derude paa Landet. Saabye er en Knag[?]. Han havde fuldkommen Ret sidst vi talte sammen. Tusind Hilsener af Deres hengivne
B. Wegmann

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
Gilleleje
Privateje