Spring til indhold
Menu

3.7.1914

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann er i gang med et interiørbillede og sender hilsener.

Transskription

3 Juli 1914.
 
Kjære Louise!
 
Hvordan har Du det? Jeg vilde saa gjærne vide det, men har i denne Uge ikke naaet at komme ud til Dig, idet jeg har begyndt en Studie af mit Balkonværelse[?]. Det er med Sol og er i Naturen henrivende, men da det er meget vanskeligt veed jeg ikke om jeg har naaet det. Closet[?]-damen har nu forandret to Kioler, dog har jeg selv maattet sy med da hun har saa lidt Tid og dog ikke saa godt veed Besked med mine Særheder. Jeg haaber at
[2]
at kunde komme ud og see til Dig i de nærmeste Dage. Man smelter af Varme, især i den Tid jeg maler mit Billede.
Nu vil jeg bare haabe at det deilige Veir vil have gjordt dig godt og at Du er bleven lidt bedre, Du stakkels kjære Louise. Hvis Jøhnkes er der saa hils dem fra mig. Mange Hilsener til Harriet og vær selv hjærtelig hilset fra din 
hengivne
Bertha.
 
Toni hilser mange Gange.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Harriet Melchior, Toni Möller
Den Hirschsprungske Samling
3.7.1914, BW til Louise Melchior 3.7.1914, BW til Louise Melchior2