Spring til indhold
Menu

7.6.1894

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Harriet Melchior

Dokumentindhold

Wegmann takker nej til en indbydelse, fordi hun har besøg af Toni Möller.

Transskription

7 Juni 94.
 
Kjære Harriet!
 
Tak for Din venlige Indbydelse som jeg vilde have besvaret før, men jeg har ligget med en slem Maveforkjølelse, og været meget elendig. Nu gaaer det bedere, men jeg kan desværre ikke modtage Indbydelsen da jeg for Øieblikket selv har Gjæster her i Byen, Fru Møller er nemlig kommet hertil, og bliver her et par Uger, og i den Tid vil jeg gjærne vise hende lidt rundt i Kjøbenhavn og Omegnen, og adsprede hende saa godt jeg formaaer. Maaske jeg inden min Afreise kan svippe
[2]
ud til Eder paa et lille Besøg, men det bliver ikke saa let, da Fru Møller er noget Menneskesky, og jeg derfor umuligt vil kunne faa hende med. Maa jeg sige dig velkommen tilbage fra Din italienske Reise. Med en rigtig venlig Hilsen til Dig og Louise forbliver jeg Din
hengivne
B. Wegmann.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Louise Melchior, Toni Möller
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
7.6.94 1 7.6.94 2