Spring til indhold
Menu

7.9.1916

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Harriet Melchior, Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann sender en hilsen fra sit ophold på et pensionat i Humlebæk.

Transskription

Frøknerne 
Ny Taarbæk.
 
 
Humlebæk
 
Kjære Louise!
Her sidder jeg endelig paa Landet, her er smukt og Pensionatet hos Frøken Rønne udmærket, saa nu, da Veiret er bleven nogenlunde godt, haaber jeg at kunne komme mig. Ikke at jeg foreløbig mærker nogen særlig Forandring, men det maa vel have Tid. Vi ere nu her i en Uges Tid og jeg haaber forinden at komme et lille Svip ud til Villa Melchior
[2]
men den Smule Pakning havde taget saadan paa mig saa jeg ikke naaede det. Maaske det Besvær ikke veier op med det Udbytte jeg vil have af et Landophold. Der er rigelig og kraftig Mad og Frk. Rønne meget elskværdig. Jeg streifer omkring i Egnen, snart i Markerne, snart i Skoven, der ligger lige op ad Skovly, en Laage fører straks ind i den, lige udenfor paa den anden Side af Strandveien ligger Havet. Idag er det deiligt Solskin, stille og mildt, men det har været koldt og blæsende. Male gjør jeg ikke endskjøndt der er meget maleriske Ting især Veien imellem Skovly og Nivaagaard, men man maatte staae midt paa Strandveien midt imellem Automobiler og Cyklister. Dog jeg har vist bedere af ingenting at bestille. Nu vil jeg bare haabe at I har det godt og kan sidde ude paa den smukke Plaine og drikke Sundhed. Hvem I mon nu har til Gæst? Hvis det er en Ven saa hils dem fra mig. Toni hilser. Lev vel og vær omfavnet af 
Eders hengivne B. Wegmann

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af poststemplet på postkortet: "9.7.16."
Humlebæk
Taarbæk
Toni Möller
Den Hirschsprungske Samling
7.9.1916, BW til Louise og Harriet Melchior1 7.9.1916, BW til Louise og Harriet Melchior2