Spring til indhold
Menu

31.7.1917

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann takker Louise Melchior for de penge, som hendes nyligt afdøde søster, Harriet har efterladt hende. Hun har færdigmalet figuren i Salome / Livslyst, men mangler omgivelserne. Hun håber at bruge Louis Trier som model til Johannes Døberens hoved. Hun planlægger sin sommertur til Middelfart.

Transskription

31 Juli 1917. 
 
Kjære Louise!
 
For et par Dage siden fik jeg en Skrivelse fra Overretsagfører Zeuthen angaaende den Gave som den kjære Harriet har skænket mig. Da jeg desværre ikke kan takke hende selv, henvender jeg mig til Dig kjære Louise med min inderligste Tak. Det var saa smukt af hende at tænke paa mig det søde Menneske. Jeg har idag bragt Zeuthens Skrivelse til Theodor Trier og han vil indkassere Beløbet hvert Fjerdingaar. Baade i Løverdags og idag havde jeg for, at besøge Dig, men saa saae Veiret saa truende ud at jeg ikke vovede mig paa samme Tur som sidst.
Salome selv er nu færdig, men alle Omgivelser mangler og det er ikke saa lidt, men saa er dog Hovedsagen bjærget og jeg kan hvile
[2]
mig lidt, det vil sige, Hvile bliver det nu engang ikke, for nu er det galt med Syersker Skomager og tusind andre Ting der maa gjøres inden jeg kan tage afsted til Middelfart, men hvis Veiret tillader det vil jeg dog see at komme ud til Dig. Jeg vilde jo saa gjærne have gjort Billedet helt færdigt forinden, men Louis Trier som jeg gjærne vilde benytte som Johannes, har ikke Tid til at laane mig sit Hoved for at lægge det paa Fadet. Det er jo begribeligt! Nu maa jeg see hvem der vil offre sig for mig, men det bliver ikke inden jeg tager bort.
Jøhnkes er nu vist reist bort, det var kjedeligt at jeg ikke kunde komme ud medens de var der. Hvem skal nu være hos Dig? Kommer ingen af Dine Kusiner fra Tyskland? Det vilde vist have moret Dig. Hvorledes har Du det egentlig, man
[3]
skulde tænke at den deilige Sommer i den friske Luft maatte styrke Dig. Her er det meget trykkende og inat og imorges regnede det meget. Jeg skriver saa fjollet, men det er fordi jeg er saa træt. Jeg har hele Dagen været i Byen og gjordt Besørgelser, nu skal jeg drikke min Thee og straks efter gaae i Seng. Toni er ikke her ellers vilde hun sende en Hilsen. Idag spises de sidste af de deilige Kirsebær, de smagte henrivende. Den 8 de August kommer min Søster og saa tager vi sammen til Middelfart. Lev vel kjære søde Louise, jeg er meget nysgjerrig hvad Du vil sige om min Salome. Der er nok dem der vil finde hende uanstændig, Gud veed hvad Du vil finde, en Fingerring er hendes eneste Paaklædning. U ha, hendes Mave er meget smuk, den er ogsaa bedst
[4]
malet, hun er jo ikke en moderne Kvinde der bestaaer af Skind og Been. Naa farvel, og vær tusind Gange hilset fra din 
gamle Ven
Bertha.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Den Hirschsprungske Samling
31.7.1917, BW til Louise Melchior Page 1 31.7.1917, BW til Louise Melchior Page 2 31.7.1917, BW til Louise Melchior Page 3 31.7.1917, BW til Louise Melchior Page 4