Menu

1909-06-12

Afsender

Peder Severin Krøyer

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Krøyer lader Hannover vide, at en Hr. Pica, der via Hannover beder om lov til at gengive nogle af Krøyers værker i Den Hirschsprungske Samling, hermed får tilladelse til at bringe reproduktionerne. Krøyer undrer sig dog over, at der er forskel på, hvorvidt en reproduktionstilladelse udløser et honorar til kunstneren bag værket; et beløb, der kan være med til at understøtte "den ældre Kunstner der er mindre i stand til at arbejde." I Picas tilfælde gives der ingen betaling - Besnard og Zorn får heller intet, hævder Pica - men selv Illustreret Tidende og Julerosen, skriver Krøyer, kvitterer med en sum.

Transskription

[foroven med blyant i Hannovers hånd:] Krøyer
Skagen 12 Juni 1909.
Kjære Hannover!
Tak for
Kortet fra Stockholm.
Jeg giver
naturligvis gjerne Pica Tilla-
delse til at reproducere nogle
af mine Billeder i den Hirsch-
prungske[sic] Samling – han har
altsaa herved Tilladelsen.

Men – det
undrer mig alligevel at enkelte
Tidskrifter anser det som selvføl-
geligt at Kunstneren faaer et Hono-
rar for Gjengivelse af hans Bil-
leder – men andre – f.eks. Vel-
hagen & Klasing
i Berlin og for-
skjellige andre Firmaer* giver
Honorarer – for mit Vedkommende
har det været 200–300 Mark for
Gjengivelsen af et Par Billeder.
Signor Pica derimod mener at
der intet Honorar kan gives – og
henholder sig til at baade Zorn
og Besnard osv har givet ham
gratis Tilladelse.
Efter min Mening burde Ind-
tægten af Reproduktioner blive
en Støtte for den ældre Kunstner
der er mindre i Stand til at arbejde.
[i venstre margen:]
*endog Ill. Tidende og Juleroser giver Honorarer...
De venligste Hilsener Deres P.S. Krøyer

Fakta

Brevkort
Dansk
Datering på brevkortet
Skagen
Albert Besnard, Anders Zorn
Den Hirschsprungske Samling