Menu

1894-05-22

Afsender

Peder Severin Krøyer

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Krøyer omtaler Slott-Møllers pengenød og at Bissens indstilling er, at vennegruppen selv skal gå sammen om et lån, så ægteparret ikke skal låne i banken med renter. Banklånet er desuden også gået i vasken indtil videre, fordi grosserer Wandel ikke kan stå som garant.

Transskription

Holckenhus 22/5–94
Kjære Hr Hannover
Bissen var strax
villig, men sagde: ”hvorfor
laaner vi ikke ganske simpelt
Slott-Møllers den Sum, saa
de faaer et rentefrit Laan,
istedetfor at lade dem betale
Renter til en Bank osv. Jeg
vilde allerhelst gjøre det paa
den Maade, jeg skal strax
give mine 250 Kroner.” Jeg
mente at de andre Garanter
neppe kunde det. Men da
nu det er mislykket at faa
Vandel til Garant for Banken,
kunde der maaske være Grund
til at optage den Tanke.
Deres
P.S. Krøyer

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev
Brevet er afsendt fra Holckenhus, hvor P.S. Krøyer og Marie i 1892 flyttede ind i en af kunstnerboligene i den monumentale bygning, der blev opført i 1891-1893 med bl.a. en lang række atelierer til først og fremmest billedkunstnere. Se Kjeld Villadsen, "Billedkunstnere i Holckenhus", Civilingeniør Knud Nørgaard og hustru Grethe Nørgaards Fond, 2019.
Holckenhus, København
Den Hirschsprungske Samling