Spring til indhold
Menu

14.8.1889

Afsender

Marie Krøyer, P.S. Krøyer

Modtager

Pauline Hirschsprung

Dokumentindhold

Marie og P.S. Krøyer kondolerer med Robert Hirschsprungs død, der har gjort stærkt indtryk på dem.

Transskription

Stenbjerg Kro pr Snedsted Stat.
Thy.
14de Aug 89

Kjære Fru Hirschsprung

Længe har vi talt om at vi vilde skrive til Dem, men vi har ikke haft Ro dertil før nu. De veed vi var kun to Dage i Kjøbenhavn og vi fik først Dagen efter vor Ankomst at høre om Roberts Død, en Efterretning der kom som et Slag – vi havde jo ikke haft Anelse om at der var saadan Fare paafærde. Vi kunde dengang ikke
[2]
opsætte vor Afrejse, ellers var vi taget ud til Dem et Øjeblik. Vi søgte forgæves Hirschsprung inde paa Østergade men hørte der af Hr. Cort hvorledes det Hele var gaaet til, og hvor uventet det var kommet, endog for de Allernærmeste. Senere har vi flakket om i Vendsyssel for at finde et Sted at slaa os ned, for at arbejde endnu lidt i Sommer.
Men nu er vi kommet til Ro og vi trænger til at sende vor gamle Veninde
[3]
et Par Ord. Vi føler saa stærkt hvor stor en Sorg dette maa være for Dem og Deres og vi trænger til at sige Dem hvor meget vi føler med Dem, kjære Fru Hirschsprung.
For os, der har kjendt og holdt af Robert har hans Død gjort et dybt Indtryk – hvad maa det saa ikke have været for Dem.
Modtag fra os vor hjerteligste Hilsen og Forsikkringen om vor oprigtige Deltagelse i
[4]
Deres Sorg

Deres hengivne
Marie og P.S. Krøyer

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
Stenbjerg
Skodsborg
HH758, Den Hirschsprungske Samling