Spring til indhold
Menu

8.7.1884

Afsender

Marie Krøyer

Modtager

Pauline Hirschsprung

Dokumentindhold

Triepcke fortæller om sit ophold i Hornbæk.

Transskription

Hornbæk. 8-7-84.
 
Kære Fru Hirschsprung
Modtag ogsaa fra mig de hjærteligste og varmeste Lykønskninger i Dagens Anledning med Ønsket om Al mulig godt for det kommende Aar og med Bøn om, at De stedse vil bevare en lille Plads for mig i Deres Hjærte! –––
Siden at vi forlode Dem paa Helsingørs Havneplads er der egentlig ikke passered 
[2]
noget af synderlig Vigtighed. Jeg har haft det rigtig udmærket hele Tiden, malet, roet, sejled, spadseret, kjørt, o.s.v. i det hele nydt Livet rigtig fuldt ud – Vi have foresten haft en hel Del Gjæster i den senere Tid – i Søndags var Her: Weis – Irminger – Kjeldahl hos os, idag kom Fru Swartz og Frk Louise S. det var rigtig hyggelig – kjender De ikke Frk S? Hun er meget sød – Hornemanns ere komne – Emma og Helene, jeg synes udmærket godt om Emma, vi maler sammen ved Stranden om Aftenen – i aftes fik vi saadan
[3]
en voldsom Lyst til at “sobbe” – men jeg havde ikke Lyst til at “trække af –” og saa vadede jeg med Strømper og Sko ud i Vandet, – jeg er et stort Barn (ufornuftig) trods mine 17. Aar – ikke?
Nu skynder Frk Weis paa mig, vi skal paa Molen, saa jeg maa vel høre op, jeg haaber De kan læse mine Kragetæer, men mit Skrivebord er just ikke af de bekvemmeste, det er
[4]
nemlig mine Knæ – det er nemlig allerede halvmørkt og da jeg skulde skrive kunde jeg ikke finde Svovlstikkerne og saa for at benytte det sidste Smule Dagslys har jeg sat mig paa Trinnet udenfor Huset saa det er ikke særlig bekvemt. Men lev nu lev – Mange Hilsner til hele Familien, tusind Lykønskninger til Dem selv
fra deres hengivne
Marie Triepcke
 
Venlig Hilsen og Lykønskning fra Frk Weis.
 
 
[på konvolutten:]
Til
Fru Pauline Hirschsprung
Taffelbay
pr
Hellerup.
 
[poststemplet Hornbæk 9.7., og ombæringsstempel Hellerup 9.7.]

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
Hornbæk
Hellerup
Valdemar Irminger, A.P. Weis
Den Hirschsprungske Samling 
8.7.1884, 1 8.7.1884, 2 8.7.1884, 3 8.7.1884, 4 8.7.1884, konvolut recto 8.7.1884, konvolut verso