Spring til indhold
Menu

Sandsynligvis ultimo 1884 - primo 1885

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann beder Louise Melchior sende portrættet af hendes far, Moritz Melchior, til atelieret, så hun kan kopiere det.

Transskription

Kjære Louise!
Jeg vil forsøge i Anledning af den mørke Skammekrog at kopiere din Faders Billede, men beder dig saa allerede at sende det herud imorgen tidelig, for at jeg saa strax kan tage[?] det i Angreb inden Krogen bliver formeget oplyst. Skulde jeg ikke være her beder jeg aflevere Billedet til Portneren
[2]
helst uden Rammen.
Med venlig Hilsen
Din hengivne
B. Wegmann.
 
Undskyld den skrækkelige Klo men jeg har stort Hastværk.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår ikke af brevet, men Wegmann omtaler kopieringen af hendes Portræt af etatsråd Moritz Gerson Melchior, hvis første version stammer fra 1884. Hun nævner også, at hun ønsker igangsætte kopieringen før dagene bliver for lyse, dvs. i vinteren eller foråret. Da kopieringen af portrættet er på tale allerede i efteråret 1884, kunne et sandsynligt bud på dateringen af brevet derfor være vinteren 1884-85, evt. foråret 1885.
København
København
Moritz Melchior
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
udateret, hastværk 1 udateret, hastværk 2