Spring til indhold
Menu

1888-02-29

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann takker ja til en indbydelse.

Transskription

Onsdag den 29 Februar
 
Kjære Louise!
Endskjønt jeg ikke er rigtig rask, vil jeg dog ikke igjen sige Afbud, og tager jeg derfor med Tak mod din venlige Indbydelse. Min Veninde
[2]
lider af Tandpine, og veed derfor ikke om hun er brugelig til Selskab imorgen[.] hun takker for din Venlighed og hilser mange Gange. Som du seer er vi nogle rigtige Krystere, men det kan endnu Alt blive godt igjen. Med mange Hilsener til dig og Harriet din
hengivne B Wegmann

Fakta

Brev
Dansk
Mht. dateringen fremgår kun dag og måned af brevet. Men den 29.2. falder jo i et skudår, og denne dato var en kun en onsdag i 1888 i Wegmanns levetid. 
Antagelig København
Antagelig København
Jeanna Bauck, Harriet Melchior
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
29.2., 1 29.2., 2