Spring til indhold
Menu

Antagelig efter 23.4.1888

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann fortæller, at Portræt af etatsråd Moritz Gerson Melchior bliver afhentet, antagelig til Den Nordiske Kunstudstilling, sidst i den efterfølgende uge.

Transskription

Kjære Louise!
Jeg haaber at du ikke har taget mig ilde op at jeg ikke kom imorges, men du kan tænke dig at jeg endnu mindre kan komme om Formiddagen, naar jeg ikke har Tid at komme om Aftenen, thi jeg arbeider som en Hest, og er lige nu Klokken 8 kommen hjem. Det var pænt af dig at tænke paa min Husvildhed, men jeg saae igaar paa en Leilighed i Havnegade, som jeg halvt om halvt har leiet. Skulde det ikke gaae
[2]
da kommer jeg inden den første op til dig og taler nærmere om den Ting.
Din Faders Billede bliver først hentet i næste Uge, jeg talte med Baumann igaar, og har var saa elskværdig at forsikkre mig om at der jo dog ikke kunde være Talen om at refusere nogle af mine Ting saa det var bare for en Forms Skyld, og havde slet ingen Hastværk. Med mange Hilsener til Louise Harriet
din hengivne B Wegmann

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår ikke af brevet. Dateringsforslaget hviler på, at Wegmann ønsker at afhente sit Portræt af etatsråd Moritz Gerson Melchior fra 1884, sandsynligvis til en udstilling. Der er formodentlig tale om Den Nordiske Kunstudstilling i København i 1888, da en Baumann også nævnes, og denne kunne meget vel være identisk med sekretæren for Kunstafdelingen på Den Nordiske Kunstudstilling, H.R. Baumann.
Desuden findes der et brev om samme sag, dateret 23.4., antagelig 1888.
København
København
Harriet Melchior, Moritz Melchior
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
Antagelig efter 23.4.1888a Antagelig efter 23.4.1888b