Spring til indhold
Menu

1891-01-15

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann takker nej til en indbydelse hos søstrene Melchior.

Transskription

15 Januar 91.
Grand Hôtel.
 
Kjære Louise!
Da jeg virkelig er bleven noget elendig efter de mange Julefestligheder, og dertil er i høi Grad forkjølet, har jeg maattet love mig selv, ikke for det første at modtage nogen som helst Indbydelse, og beder jeg dig derfor undskylde mig paa Lørdag. Det vilde have moret mig meget at være sammen med Grieg og maaske at høre lidt god Musik, men jeg kan virkelig ikke. Tak for Indbydelsen, 
[2]
hils Harriet, og vær selv mange Gange hilset af
din hengivne
B. Wegmann.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
København
København
Edvard Grieg, Harriet Melchior
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
15.1.91, a 15.1.91, b