Spring til indhold
Menu

1889-09-06

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann takker nej til at rejse søstrene Melchior i møde, men opfordrer i stedet dem til at komme til hende i Jenbach på deres vej til München.

Transskription

Jenbach 6 September 89.
 
Kjære Louise!
 
Tak for Eders Indbydelse der kunde være meget fristende, hvis jeg ikke netop i disse Dage var utilpas, og da taaler jeg ingen Udskeielser, idetmindste har jeg ingen ingen Glæde af dem, og vilde kun være Eder til Besvær. – Det vilde have glædet mig meget om I paa Eders Vei havde berørt Jenbach og opsøgt mig der, men det gjør I maaske paa Veien fra Hohenschwangau og tilbage til München, det er en deilig Tur igjennem Oberinnthal til Innsbrük, og fra Innsbrük og hertil er det jo kun et lille Spring. Her er hyggeligt og smukt, men ingen videre Seeværdigheder naar man ikke vil tage op til Achensee, som er en af de smukkeste Bjærgsøer, og nok værdt at see. Nürnberg er en fortryllende malerisk By, ikke sandt? – Det forundrer mig at I ikke vil opholde
[2]
Eder længere i München, det er jo en meget interressant By, med mange Seeværdigheder, og en mageløs gammel Malerisammling, for Øieblikket er der jo ogsaa en International Udstilling, med betydelige franske Arbeider. Men maaske kjende I München fra tidligere Reiser, og saa er der jo ingen Anledning til at opholde sig der. Jeg har det ellers udmærket, jeg driver, nyder Tilværelsen, og hvis jeg ikke for Øieblikket tegnede en Illustration til Bojesen vilde jeg ligefrem glemme at jeg var Kunstnerinde. 
Jeg gjør ingen Bekjendskaber, det veed I nok at jeg hader, og streifer hele Dagen ene om i Bjærgene, men det er jo ogsaa det bedste jeg veed. – Det kan nok være I more[r] Eder, saadan som I farter omkring i Verden! I kunde nok farte herhen med, siden I dog er i Farten[?].
Lev nu vel, det var sødt af Eder at I tænkte paa mig, mor Eder rigtig godt, og værer mange Gange hilset af Eders hengivne B Wegmann

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår af brevet.
Jenbach
Antagelig München
Ernst Bojesen, Harriet Melchior
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
6.9.89 a 6.9.89 b