Spring til indhold
Menu

Antagelig 25.6.1888

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann takker nej til Louise Melchiors indbydelse, fordi hun har besøg af Jeanna Bauck og derefter skal besøge sin søster på Marienlyst. 

Transskription

Kjøbenhavn den 25 Juni
 
Kjære Louise!
Tak for din venlige Indbydelse, men jeg kan desværre ikke antage den, da jeg har bortlovet mig til en heel Deel Skovtoure sammen med Konstnerne i de nærmeste Dage. Jeanna reiser ogsaa Slut af denne Uge, og vil jeg ikke gjærne afsee hende den korte Tid der er tilbage. Næste Uge har
[2]
jeg lovet min Søster at komme til Marienlyst, hun har allerede længe ventet mig med Utaalmodighed da hun maler derude og gjærne vilde have lidt Eftersyn. Der bliver derfor vist ikke noget af et længere Besøg, men er jeg taknemlig for at du saa venlig har tænkt paa mig. Jeg glæder mig til at komme paa Landet i det deilige Sommerveier, det skal rigtig gjøre godt. Lev nu vel, hils Harriet mange Gange, hav det godt og vær hjærteligen hilset af din hengivne 
B Wegmann
 
[på hovedet i forhold til den øvrige tekst:]
Du har ikke angivet nogen anden Adresse en[d] Klampenborg men jeg haaber at Brevet alligevel kommer dig ihænde itide

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår kun delvis af brevkortet, dag og måned er angivet, men årstallet ikke. At der antagelig er tale om 1888, skyldes to forhold: Wegmann fortæller, at hun skal besøge sin søster, Anna Seekamp, på Marienlyst, dvs. det fashionable hotel ved Helsingør, som søsterens mand, Heinrich Seekamp var vært for/forpagter af i 1887 og 1888, jf. Hans Gerhard Larsen: ‘Af en helsingørsk Tjeners Erindringer’, in: Fra Frederiksborg Amt, Aarbog for 1944, Hillerød 1944, p. 79. For det andet tegnede og malede Wegmann motiver fra Marienlyst i årene 1888-90. Et sandsynligt bud på årstallet for dette brevkort kunne derfor være 1888.
København
Taarbæk
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
Antagelig 25.6.1888, 1 Antagelig 25.6.1888, 2