Spring til indhold
Menu

Antagelig efter 1885

Afsender

Bertha Wegmann

Modtager

Louise Melchior

Dokumentindhold

Wegmann melder afbud til en komsammen hos Louise og Harriet Melchior.

Transskription

Onsdag den 10.de
 
Kjære Louise!
 
Igaaraftes skrev jeg et Brevkort med Afbud som jeg imorges vilde give paa Posten, men saa glemte jeg den i Koften[?] og nu veed jeg ei om de derfra har besørget det. Undskyld kjære Harriet at jeg maaske har ladet Eder vente. Med Tak for Indbydelsen og Haabet om snart at see Eder enten at jeg kommer op til Eder eller at I kommer ud til mig paa Atelieret
forbliver jeg
din hengivne
Bertha Wegmann.

Fakta

Brev
Dansk
Dateringen fremgår ikke af brevet, men da Wegmann melder afbud til en selskabelighed, som hun skulle have været til hos søstrene Melchior, kunne det antages, at brevet stammer fra efter forældrenes død i 1884-85.
København
København
Harriet Melchior
Håndskriftsamlingen, Det Kongelige Bibliotek, Acc. 1988/44
onsdag den 10.1., efter 1885jpg