Menu

1889-05-31

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Emil Hannover har lånt ægteparret Slott-Møller 100 kr., som Harald Slott-Møller her skriver fra København og takker for. Han takker også for en billet - måske til togrejsen hjem fra Paris - som Hannover har sørget for. Rejsen går nu mod Jylland, og Harald Slott-Møller spørger Hannover, om han har været i Ebeltoft. Er Christiansen stadig i Paris, skal Hannover hilse ham.

Transskription

31/5 89
Kjære rare Hannover
To Ord i Hast. Tak
for Laan af Pengene
som var os til stor
Nytte i Tyskland
og Tak for jeres venlige
Billiet vi var frygte-
lig kjede af at vi
kom bort fra jer
men da vi havde
ledet noget opgav
vi det selvfølgelig.
Da jeg om en Time rejser
til Jylland kan jeg
ikke faa Tid til at
[2]
fortælle dig om mit
Indtryk af Kjøben-
havn. Har Du været
i Æbletoft?
Vil du hilse din
Kone paa det aller-
venligste fra os
samt hilse Christiansen
hvis han er i Paris
endnu. Selv hilses
du paa det bedste
fra din hengivne
Ven
H Slott-Møller

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev.
Harald og Agnes Slott-Møller er netop hjemvendt fra Paris, hvor de har tilbragt megen tid med ægteparret Hannovers. Dette fremgår af Hannovers brev af 27. maj 1889 til Rohde, hvor Hannover fra Paris skriver, at Slott-Møllers er rejst fra hovedstaden, hvor han og hustruen Alice "navnlig i den sidste Maaned [var] meget sammen med disse to, som vi kom til at sætte ganske overordentlig megen Pris paa."
København
Paris
Rasmus Christiansen
Den Hirschsprungske Samling