Menu

1891-01-11

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Harald Slott-Møller er ikke meget for at gå til Georg Brandes med en sag, men ser sig nødsaget til det, da Hannover heller ikke vil. Hvad det drejer sig om, er endnu ikke afdækket.

Transskription

[i brunt blæk, muligvis i Hannovers hånd:] 11/1 91
Kjære Hannover
Selvfølgelig frafalder jeg
at stille den omtalte
Betingelse, du kunde
forøvrigt saa godt
være gaaet til B
i Dag uden at confe-
rere med mig, jeg
henstillede det blot til
dig, maaske jeg har
udtrykt mig for stærkt,
hvilket jeg jo ret jevnligt
gjør. Det gjør mig ondt, hvis du
har misforstaaet mig og finder,
at jeg har vrøvlet, at du derved
er blevet kjed af den hele Sag,
da jeg har meget lidt Lyst til
at gaa til B, men hvis … du ikke
gider, kan jeg jo nok gjøre det. H SM

Fakta

Brevkort
Dansk
Datering på brevkort.
Den Hirschsprungske Samling