Menu

1888-08-08

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Harald Slott-Møller takker Hannover for et særtryk af Hannovers anmeldelse af den store nordiske udstilling og fortæller, at de deler opfattelse af meget. Dog overser Hannover, at Julius Paulsens skildring af kvindefiguren er for "borgerlig" og mangler "en erotisk Begejstring". Slott-Møller fortæller desuden, at de savner deres venner i København, nu hvor han og hustruen opholder sig på landet, og han forventer ikke at nå til byen for at mødes - og diskutere Paulsen - med Hannover, før denne rejser til Paris. Ægteparret har travlt med at arbejde, men vejret er ustadigt, klager Slott-Møller, og de må være parate til at male ude, så snart vejret tillader det.

Transskription

Skovvang ved Daugaard 8/8 88
Kjære Hannover
De skal have saa mange 
 Tak, fordi De var saa venlig
 at sende mig et Særtryk
 af deres Artikel om den
 danske Kunst paa den
 nordiske Kunstudstilling.
 Jeg havde imidlertid læst
 Artiklen for nogle Dage
 siden og allerede længe
 skullet skrive til Dem.
 Det har fornøjet mig meget
 at læse den, da vore Meninger
 saa væsentlig falde sammen.
[2]
 Den største tilstedeværende
 Meningforskjel koncentrerer
 sig om Pouelsen, som den
 nøgne kvindelige Figurs
 Maler. De er alt for nøjsom
 kjære! De som skrev det 
 varme inspirerede Stykke
 i Kunstbladet om Max
 Klinger, De har da Forstaa-
 else af Kvinder og Elskov,
 to, i hvert Fald i min
 Bevisthed, uadskillelig
 sammennittede Begreber.
 Pouelsen er sandelig
 synes jeg for borgerlig,
 for nøgteren, han maler
 nøgne Kvinder med
 samme kolde Hoved
 med hvilket han interes-
[3]
 cerer sig for en hver
 anden Farveharmonie,
 han mangler erotisk
 Begejstring i en alt for
 følelig Grad til at magte
 den Slags Opgaver. For-
 øvrigt glæder jeg mig en 
 hel Del til mundtlig at
 at komme til Æmnet
 Pouelsen. Det falder
 mig nemlig lidt tungt
 at sige Farve harmonie
 i samme Øjeblik jeg
 nævner Poulsen, men 
 nærmere naar vi næppe,
 hvilket jo muligvis først
 sker i Paris, da De mulig-
 vis allerede er rejst naa[r]
 vi kommer i Kjøbenha[vn]
 Vi længes en hel Del her
[4]
 ude paa Landet efter
 vore Venner og efter Udstillingen
 af hvilken vi fik set alt
 for lidt, men nu sidder
 vi i Arbejde til op over
 begge Ørerne, saa det bliver
 os ikke muligt at faa
 Tid til at tage der over.
 Desuden er Vejret saa
 frygteligt uroligt, saa vi
 maa benytte hvert Øje-
 blik, der er brugbart. Hvor
 jeg lidt misunder Dem, der
 kan arbejde ganske uaf-
 hængig af Vejret, os stakkels
 Malere spørger man ikke
 om vi har Lyst naar
 Vejret er godt har vi at
 have Lyst – saa! Nu har
 De vidst faaet nok af mine
 Vejrklager. Venlige Hilsner fra
[i venstre margen:]
 min Hustru og mig selv til Dem og Frue Deres hengivne Slott M

Fakta

Brev
Dansk
Pouelsen [Julius Paulsen] udstillede en række malerier med kvindefigurer på den nordiske udstilling, herunder kat. 361, "Modellerne vente", 1886 (Göteborgs Kunstmuseum); kat. 362, "Adam og Eva", 1887 (Statens Museum for Kunst); kat. 368, "Eva", 1886 (tilhørende Kunstforeningens Studiesamling og siden erhvervet af KUNSTEN, Aalborg); kat. 369, "Nymfe", 1886 (som tilhørte P.S. Krøyer og blev erhvervet af Statens Museum for Kunst på Krøyers auktion, december 1910, kat. 504).
Skovvang
Den Hirschsprungske Samling