Menu

1889-09-15

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

"Jeg havde Lyst til at forsøge en Hymne til Kraften, det maskuline, eller saadan noget lignende, intet mindre end et lille Stykke Homer." Harald Slott-Møller forsøger her at beskrive sin idé med et igangværende maleri af en hingst, for Hannover har efterspurgt mere information om billedet. Det samme har Rohde og Christiansen, og Slott-Møller "gyser" ved tanken om interessen, for foretagendet er "halsbrækkende"... Selve dyrets anatomi er en udfordring, for slet ikke at tale om seletøjet, og en række dyremalere, remser Slott-Møller op, ville være sluppet langt bedre fra opgaven - men først og fremmest er kraften og poesien hans målsætning. Hannover vil snart kunne få resultatet at se, for ægteparret Slott-Møller er på vej til at afslutte deres ophold på landet for at rejse til København, hvor de håber at kunne leje et atelier på Gl. Kongevej. Brevet indledes i øvrigt med et tak for modtagelse af Hannovers Rafaëlli-artikel og for et venligt brev til Agnes, mens et post scriptum bag på et indlagt visitkort fortæller, at Slott-Møller har lavet en spøg omkring et [maleri af?] et das.

Transskription

15/9 89 Gjerrild Kro
Kjære Ven
Du skal rigtig have Tak saavel
for din Artikel om Raffaëlli
som for dit rare Brev til min
Kone forleden Dag.
Du vil have lidt at vide
om mit Billede med Hingsten?
Ja ser du, det har Rohde og Christian-
sen desværre ogsaa gjerne villet,
sidstnævnte løb endogsaa et
langt Stykke efter min Sviger-
moder paa Gaden i Kjøbenhavn
og havde nær taget Livet
af hende med Spørgsmaal
paa kryds og tverts om hvor-
dan det var og hvordan det
[2]
saa ud og jeg ved ikke alt
det. Alt imedens sidder
jeg her ovre og gyser hver Gang
jeg hører om den Interesse
hvormed gode og mindere[sic] gode
Venner følge dette halsbrækkende
Foretagende.
Det gaar nemlig ikke videre godt,
hvilket jeg for Resten finder
ret rimeligt, jeg har jo aldrig
studeret Anatomi paa Heste,
knap nok paa Mennesker,
ligesaalidt som jeg har Anelse
om hvordan Seletøj er konstrueret,
saa det er jo ganske rimeligt,
at mit Billede vil komme
til at staa langt tilbage for
Billeder baade af Bache,
Therkildsen, Frantz Henningsen
og Simmonsen. Naa det bliver
[3]
jo heller ikke lavet til eller
for Hestekjenderes Fornøjelse,
jeg har kun taget fat paa
det, fordi jeg havde Lyst
til at forsøge en Hymne
til Kraften, det maskuline,
eller saadan noget lignende,
intet mindre end et lille
Stykke Homer. Kun dette
for at betegne dig hvad jeg
har villet. Vent dig nu
endelig ikke den Antike
Stils Ro og Ligevægt, vent
dig i det hele taget ikke
ret meget for saa bliver
du skuffet, ja det bliver du
nu nok alligevel, takket
være dine gode alt for gode
Tanker om mig.
For Resten vil I snart kunne
faa det at se, thi vore Dage
her ude paa Landet er snart
[4]
talte, rigtig godt har vi ikke
været indrettede i Aar og gansk[e]
utaaleligt er det nu efter at
Kulden er indtraadet og saa
langt vi er henne paa
Aaret tør vi vel ikke haabe
paa nogen Forbedring i Tem-
peraturen, desuden længes vi
efter at faa os indrettet i Byen,
vi gaar og haaber paa et
Atelier ude paa Gl Kongevej
130, 138 C Krogh er rigtignok
Lejer der af men har aldrig[dobbeltunderstreget]
benyttet det, saa Værten mente,
at han ikke havde noget
imod at afstaa det. Det
lyder jo ret rimeligt, ikke
sandt, men vi gaar og
venter paa Svar. Desværre
er det saa siger man det
eneste Atelier i Kjøbenhavn,
der kan være Tale om.
Allervenligste Hilsner fra Os til Eder din
hengivne Slott-Møller
[bag på visitkortet, med blyant:]
Det var da rigtignok
mit Spøg med det
Das

din aller som mest
hengivne Ven

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev.
Den Hirschsprungske Samling