Menu

1890-07-01

Afsender

Agnes Slott-Møller, Harald Slott-Møller

Modtager

Alice Hannover, Emil Hannover

Dokumentindhold

Agnes Slott-Møller undrer sig over, at nogen tids tavshed fra hende og ægtefællen er blevet tolket af Hannovers som "Spektakler og Arrigskab fra os til Jer!" Korrespondance når ikke altid frem, og et brev adresseret til Alice Hannover i Rom er muligvis gået tabt. I det brev havde Slott-Møllers indlagt nogle fotografier, og de berettede om deres fodtur i Nordjylland, hvor Anne Marie Brodersen gjorde dem selskab. Bramsen har bestilt et portræt af Frk. Brodersen, og Harald Slott-Møller skal male det i løbet af sommeren. Hannovers opfordres til på deres rejse hjem fra Italien at gøre holdt i Kolding, hvor Slott-Møllers vil møde dem, for at de kan tilbringe dagen sammen. Rohde er i Ribe og kunne med en hurtig togtur slutte sig til selskabet, blot skal Slott-Møllers kende Hannovers rejseplaner, "saa at dette Trekejsermøde med Damer kan komme istand." "Perme" afslutter brevet med en hilsen til "lille sorte Frue" (Alice Hannover) og fortæller om, at deres logi og sanitære forhold ikke sømmer sig for pæne piger. Det er i øvrigt disse forhold der gør, at Agnes Slott-Møller ikke vil invitere Hannovers med hjem, men blot møde dem i Kolding under deres hjemrejse.

Transskription

Stenderup
pr
Kolding
1 Juli 1890.
Kjære, gode Venner!
I er dog nogle underlige Nogle! at I
nu straks tror der er Spektakler
og Arrigskab fra os til Jer! –
Ikke Spor! Vor Tavshed er saaledes
at forklare, at efterat Harald havde
skrevet det lange Brev til Hannover,
turde vi ikke ret skrive igjen, fordi
vi ingen bestemt Adresse vidste, vi
vidste ikke om I var i Rom eller
Neapel og da det er saadan en
kedelig Historie med Breve, der
gaar tabt, ventede vi med at skrive
til vi fik en bestemt Adresse. –
Jert[?] sidste Brev fik vi ude paa
[2]
Landet og jeg skrev da sporenstregs
til Fruen til Hotel du Midi i
Rom. Det er saameget mere kedeligt,
at det Brev ... atter muligvis
er gaaet tabt, det det tillige indeholdt
vore Fotografier, de der er tagne i
Anledning af ”Dagens Krønike” og
som rigtignok er anderledes yndige
end de to reproducerede Utusker
i Tidsskriftet. – I ser altsaa, at vor
Samvittighed er ren nok med
Hensyn til ikke at have været
dovne eller skødesløse med ikke at
skrive til vore gode Venner. –
Jeg fortalte Eder i det Brev hvordan
vi allerede den 12te Maj forlod
Kbhn for at tage paa Landet. Vi
begyndte med at gøre en prægtig
[3]
Fodtur i Nørre-Jylland, først
i det østlige Vendsyssel og senere Sønden-
fjords i Egnen om Rold Skov. –
Paa den Tur havde vi Frk Anne Marie
Brodersen med os og da enhver
Mulighed for at komme til at
bo oppe i de Egne slog fejl, bestemte
vi os til at tage herned, hvor vi bor
lige i Nærheden af Frk B’s Faders
Gaard. – Harald skal nemlig i
Sommer male hendes Portrait
til Bramsen og vi synes idetheletaget
saa udmærket om at være sammen
med hende. – Hun er en frisk
dygtig, elskværdig Person og rent
beundringsværdig naturlig begavet
som Kunstner. – Jeg véd faa af
vore unge Venner som paa langt
Hold kan sammenlignes med
hende i ægte kunstnerisk Begavelse.
[4]
Jeg vil nu ikke gøre dette Brev saa
langt, som det let vilde kunde blive,
thi jeg har et Forslag at gøre Eder, som
hvis I gaar ind derpaa vil have
til Følge, at vi snart mundtlig
kan forhandle alle Ting. – I kommer
vel sagtens hjem over Land, dermed
mener jeg over Fredericia, saa passerer
I Kolding og saa vilde jeg foreslaa
at I lod os vide bestemt, hvad Dag I
kommer igennem, saa kunde I standse
dér og blive der om Eftermiddagen og
enten overnatte eller tage videre med
et sent Aften eller Nattetog. – Vi vilde
saa møde Jer paa Jernbanen ved
Togets Ankomst sydfra og tilbringe
Eftermiddagen med Jer derinde.–
Vi vil ikke have Jer herud, da
vi iaar bo værre end tarveligt
[5]
og ikke engang Egnen er særlig
præsentabel, i alle Fald slet ikke
som det Jylland, jeg elsker. – Vi synes
det kunde være saa morsomt at
faa Jer at se og tale om noget
af alt det meget, der har dynget
sig op i den Tid, vi har maattet
være stumme. – Rohde er i
Ribe og vil sikkert ogsaa kunne
mødes med Eder og os den
Dag I kommer til Kolding,
det er jo kun en lille Jernbane-
tur fra Ribe til Kolding, jeg skal
skrive til ham derom. –
Se nu at ordne Eder, saa at
[6]
dette Trekejsermøde med Damer
kan komme istand. – Naar
nu bare ikke dette Brev ogsaa
gaar tabt. – Vi leve ellers vel
og har mange Ting for, som langt
er af at sige. Vejret er forbandet,
denne Sommer bliver vist
elendig, Skade at vi herhjemme
ikke har bedre Vejr at byde den
lille daarlige Frue. –
Modtag Begge venlige Hilsner
fra Eders Venner
Slott-Møllers
Skriv endelig nøjagtigt hvad Tog I
komme med, det er vel Middagstoget
der skal være Kl. 3 i Fredericia? –
[7]
Kære lille sorte Frue.
Di smireje vos sodanne
at Di gærne ve høre fra
vos. Vi har det got
vi æ jo komet mæ
Hæren, mæn bo ægge
saa ønde som saadden
smo pæne Pir skule.
Dar æ Halm i Sængene
og Bib og Dubbe maa ...
lave Kaffe mæn en
ægel Baannekaanne
[8]
laver ægel Baannekaffe. –
Mæn Spare-Maren
sier vi ska vere her
faar her æ billigt aa
naar vi mogger slar hun
vos mæ sine haare
Arme. – Bolle har
de got men de æ egge
bære med Manererne. –
Hær æ aasse et ræsomt
Lokkom ve en Vaj
vaar alle Mænsger kan
se vos gaa ing aa de æ
flovt for vos pæne Pir.
[9]
Men nu ha vi fot et
annej inne i et Skab
dær ka vi saa side og
trøkke vos alle 9. Ha
De ægge i Albarne
Møt Perml aus Tirol
hun rejsde mæ vos
ifjaa mæn nu æ hun
væk vi traade hon va
i Albærne igæn.
Si sreibe næmer
an ons, se hon
lærde vos Tøsk ka Di
[10]
høre. – Snurrelurrelej
æ flitti hun Maler
Hæste aa jæi Pærme
Maler mæ ja satte di
røje Klatter po. –
Hæren sier vi ska en
Da gaa til Kaalæng
saa æ Di deer, de
æ øndi. – Dubbe har
en Væninne som hun
drægger Kafftaare mæ
Hæren ha daali Fænger
Ærbødist
Perme.

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev.
Stenderup
Italien
Den Hirschsprungske Samling