Menu

1891-03-14

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Harald Slott-Møller og hustru er begejstrede for Hannovers artikel, der skal udgives i forbindelse med åbningen af Den frie Udstilling. Ægteparret har kun enkelte rettelser til ordlyden for at afbøde lidt for forulempelsen af Gallerikommissionen. Slott-Møller foreslår, at artiklen publiceres om onsdagen, dagen før udstillingsåbningen den 26. marts.

Transskription

14 III 91
Kjære Hannover
Vi har læst din Artikel
2 Gange og vi finder den
i alle[dobbeltunderstreget] Maader fortræffelig,
kun vil vi bede dig
om at lade Ordet ”Staten”
paa 2den Side 6te Linie
udgaa, saaledes at der
kommer til at staa
”at løsrive de aarlig[e]
Udstillinger fra Aka
demiet,”
[2]
hvis der kom til at
staa som du har
skrevet, kan vi
da bande os ned
i det sorteste Helvede,
at Gallerikommissionen
ikke sætter sine Ben
ude hos os, ja den
gjør det maaske ikke
alligevel, men jeg
synes det var
heldigst, om det
ikke stod der.
Saa kan den heller
[3]
ikke gaa at du
i Slutningen af
Artiklen skrive[r]
”Der findes mellem
dens Navne intet,
bag hvilket o s v”
Alle vil falde sig
over Fru Krøyer,
men du kan jo
nok vende det
lidt anderledes.
Med Hensyn
til Tidspunktet
for dens Fremkomst
gjør vi vist bedst
i at lade dig raade,
[4]
dog anbefale vi
maaske Onsdag
Morgen.
Med venlig Hilsen
til din Kone er
jeg din hengivne
H Slott-Møller

Fakta

Brev
Dansk
Datering i brev.
Marie Krøyer
Den Hirschsprungske Samling
I brev af 18. marts fra Emil Hannover til Johan Rohde fremgår det, at Hannovers plan med teksten er "en Redaktionsartikel, d.v.s. uden Navn og Mærke."