Menu

Formodentlig ultimo november 1891.

Afsender

Harald Slott-Møller

Modtager

Emil Hannover

Dokumentindhold

Harald Slott-Møller meddeler Emil Hannover, at Valdemar Schønheyder Møller vil tage ud til Hannovers med sin kukkasse, hvis vejret er lyst den kommende søndag. Slott-Møller kan desuden fortælle, at han har fået henstand af Zeuthen vedrørende betalingen af sagsomkostningerne[?] omkring Oscar Madsen. Lidt pikeret fortsætter Slott-Møller, at han hellere betaler Zeuthen sin part, end at han vil stå i taknemmelighedsgæld til Hannover, der har forsøgt at tage sig af sagsudgifterne alene, da Slott-Møllers økonomi er anstrengt.

Transskription

Kjære Hannover S!
Schønheyder vil gjærne
komme ud til Eder
med sin Kukkasse,

men mener neppe at [have]
Tid før Søndag. Hvis
Vejret saa bliver godt
lyst den Dag komme[r]
han nok, ellers
telefonerer han sin
Ankomst den nærmeste
paafølgende lyse
Dag. Jeg var hos
[2]
Zeuthen i dag, han
tilbød mig, at hans
Tilgodehavende i den
Oscar Madsenske Sag
kunde blive staaende
indtil vidre[sic], indtil
det passede mig
at betale det.
Han sagde endvidre[sic],
at du havde bedet
ham ikke at tale
til mig om den Sag,
men da jeg nu
var der, kunde
han ikke lade
det være.
[3]
Kjære Ven, misforstaa
mig nu ikke naar
jeg siger, at det
er behageligere for
mig at staa i Zeu-
thens Bøger end i
Taknemmelighedsgjæld
til dig, til hvem det
saa end er. Husk
paa, at Zeuthen er
en Mand med hvem
jeg staar, saa at
sige i Forretningsfor-
bindelse, og at det er
lettere at omgaaes
sine Venner, ja
selv sine aller, aller
[4]
bedste Venner
naar man ikke
tynges af Taknem-
melighedsgjæld til
dem. Vær nu
rigtig søde og se
at forstaa mig
Eders hengivne
H Slott-Møller

Fakta

Brev
Dansk
Brevet er udateret, men omtaler den Oscar Madsenske sag, jfr. brev af 3. december 1891 fra Harald Slott-Møller til Emil Hannover. Af indholdet skønnes det, at brevet er en forløber til brevet dateret 3. december.
Den Hirschsprungske Samling