Menu

1890-01-28

Afsender

Agnes Slott-Møller, Harald Slott-Møller

Modtager

Alice Hannover

Dokumentindhold

Agnes og Harald Sott-Møller skriver begge og takker spøgefuldt ja til en invitation fra Alice Hannover til den følgende tirsdag. Ud fra kortets datering og poststempler af 28. januar, foregår selskabeligheden formentlig tirsdag den 4. februar.

Transskription

[i Harald Slott-Møllers hånd:]
Det er den 28de idag.
Kjære Fru Hannover!
Det skal være os en særdeles behagelig
Fornøjelse at indfinde os paa
Tirsdag.
Deres med sand Højagtelse
ærbødige
Tjener og Tjenerinde
[resten er i Agnes Slott-Møllers hånd:]
Harald og Avnes SlottMøller.
Mo Permelille komme mæ?
aa Snurrelurrelej og Snurrer aasse
aasse aasse aasse ! ! !

Fakta

Brevkort
Dansk
Datering på brevkortet samt poststempler.
Reventlowsgade, København
Den Hirschsprungske Samling