Spring til indhold
Menu

1892-05-15

Afsender

Emil Hannover

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Hannover formaner Rohde om at se at komme til Italien. Han undrer sig over Rohdes fascination af Nederlandene, da den italienske kunst er langt at foretrække for Hans Memling og Jan van Eyck. Der er ikke meget nyt fra København, skriver han, men nævner dog at have anmeldt Georg Achen (i disse år en populær portrætmaler i Danmark) kritisk i Politiken, og at Achen responderede positivt og selvkritisk på det. Hannover vender tilbage til sit uvenskab med ægteparret Slott-Møller: Han interesserer sig stadig for ægteparret og bekræfter, at Agnes Slott-Møller har fået et stipendium fra Akademiet.

Transskription

Kjære Rohde,
I Poststemplet paa Deres Brev fra
Brügge læste jeg med Glæde ”Paris”. Det
var da vist paa Tide, De kom saa
langt! Jeg haaber, De hos Me Trappler
har fundet forskjellige Postsager og
Breve, jeg siden Deres Afrejse har sendt
Dem til Paris.
Hvorfor i Alverden har De dog været
saalænge i Nederlandene? Dog derom
maa De jo selv. Men De maa
Pine Død ikke tage tilbage til Brügge for
at male, i Stedet for at vende Næsen
mod Italien. Kommer De først derned,
er jeg overbevist om, at De vil for-
tryde hver en Time, De har anvendt
i Brügge. Der er virkelig noget, der er
endnu dejligere end Memling og van
Eyck, og nu skal De snart skynde
Dem at faa det at se.
Ja, andet har jeg egentlig ikke paa
Hjærte. Hvil Dem nu ud i Paris og
kom frisk til Italien.
Herhjemme er naturligvis intet nyt.
[2]
Kun havde jeg igaar et overraskende
Brev fra Achen. Jeg havde sagt ham
nogle Ubehageligheder i min Anmeldelse
i ”Politiken”. Han skrev til mig, at jeg
burde have taget endnu haardere fat
paa ham; han kunde ikke udholde
at se paa sine egne Arbejder. Med
Historien Slott-Møller in mente
har jeg herefter ligefrem faaet Estime
for Achen.
Fru Slott-Møller har ganske rigtig
faaet 800 Kroner fra Akademiet. Til
Christiansen havde de fortalt, at de
om nogle Dage rejser til Jylland, hvor
de selv skal føre Hus. Til Efteraaret
har de lejet Scholdans Lejlighed til
1100 Kroner.
Hvorfor skal den fri Udstilling sluttes
i Dag?
Der er en Udstilling af Renoir hos
Durand-Ruel. Ja, egentlig er det vel
latterligt, jeg underretter Dem om
sligt.
Hils Seligmann,
Deres hengivne
E.H.
15.V.92

Fakta

Brev
Dansk
København
Paris
Den Hirschsprungske Samling
Kasse 145. EH 0152 E. Hannover til J. Rohde 1892-05-15 1 Kasse 145. EH 0153 E. Hannover til J. Rohde 1892-05-15 2